MENU CLOSE

Soyuz21 | ensemble

Schweiziska ensemblen soyuz21 – samtidsmusikensemble Zürich – har turnerat som en internationellt aktiv ensemble sedan 2011. Ensemblen har en egen konsertserie samt framträder regelbundet världen om på festivaler och konserter.

Soyuz21 konstnärliga utforskande fokuserar på fusionen av instrumental och elektronisk musik och söker nya konsertformer och experimentella uttryck för den samtida musiken. Ensemblen samarbetar nära och intensivt med tonsättare och försöker på så vis göra avtryck på den nutida musikens utveckling, både i avseende hur verken växer fram, och formerna för hur dagens musik presenteras i konsertrummet. I år i Kalv medverkar ensemblen på flera konserter, alla med olika prägel.

Konserter

Mer info om artisten: