MENU CLOSE

Om KALVFESTIVALEN
Internationell mötesplats för utveckling av nutida konstmusik

Kalvfestivalen är en festival för nutida konstmusik och en plats där vi arbetar med musikens utveckling och integrering i samhället. Kalvfestivalen startade år 2004 i Kalv och äger rum andra helgen i augusti varje år. Orten Kalv är en liten by i ett naturskönt område i södra delen av Västra Götaland.

Den drivande kraften är övertygelsen att den nya musiken har något att tillföra samhället och att den kan utvecklas i nära interaktion med utommusikaliska verksamheter. Det som efterhand har kommit i fokus är samarbetet med civilsamhället i orten Kalv. Genom ett nära samarbete med föreningar, företag och andra grupper i Kalv har vi skapat en genuint ny publik för denna musik. Kalvfestivalen har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt och är en av de mest tongivande och långvariga festivalerna för ny konstmusik i Sverige.

Kalvfestivalen bedriver utvecklingsprojekt och gränsöverskridande arbeten med andra konstarter och kunskapsområden. Vi beställer nya verk och uppmuntrar nyskapande, experimentella projekt. Vi bedriver pedagogisk verksamhet i skolorna i området, men även det internationella perspektivet är centralt och festivalen är en del av flera internationella festivalnätverk.

2022 års Kalvfestival kommer att hållas 11-14 augusti.

Kalvfestivalen arrangeras av Föreningen Kalvfestivalen, med säte i Kalv.

Styrelse Martin Lindman (ordf), Pia Granath (sekr), Maria Gull, Mats O Hansson, Esaias Järnegard, Owe Lundin, Paula af Malmborg Ward, Jarl Bill och Christina Nyhage
Programansvariga
 Johan Svensson och Esaias Järnegard
Festivalplaneringsgrupp
 Johan Svensson, Esaias Järnegard och Paula af Malmborg Ward
Webmaster och grafisk design –
Leif Haglund, urbane guerilla design group
Tekniker –
Tomas Ferngren
Koordinator i Kalv –
Maria Gull
Bilddokumentation
Eleonor Holst och Mats O Hansson
Biljetter och crew –
Jarl, Andreas, Jonathan och Jenny Bill

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen i samarbete med:
Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Svenljunga kommun, Tore G Wärenstams stiftelse, Sensus, Mjöbäcks Sparbank, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kindaholms församling, Kalvs bygdegårdsförening, Bob Kelly AB, Kalvs hembygdsförening och Kalvs Byalag.

Kalvfestivalen är medlem i EFFE: Europe for Festivals, Festivals for Europe och RANK