MENU CLOSE

Kalv är en liten ort med närmare 300 invånare i gränsområdet mellan Västergötland, Småland och Halland, omkring 10 mil sydost om Göteborg. En gång i tiden gick här gränsen till Danmark och viktiga farvägar mellan Sverige och kontinenten.

Kalv har en betagande natur med öppna odlingslandskap, sjöar och vattendrag, omfattande skogar rika på vilt, vidsträckta mossmarker och inslag av bokskogar. Det är en bygd för naturupplevelser med pilgrimsled, kanotuthyrning med lägerplatser, flera utbudspunkter för övernattning och förtäring.

Människorna i Kalv är vana att gemensamt ta ansvar för bygden. På 90-talet var Kalv genom sitt byalag utsedd av Glesbygdsdelegationen och kampanjen Hela Sverige ska leva som en av tre ”Framtidsbyar” i landet med projekt för glesbygdssatsningar. Nu är Kalv en av 9 byar i organisationen Trivselbygden, som stöder företagsamhet och samverkan.

GPS-koordinater:
57°14’40.6″N 13°04’25.5″E
57.244615, 13.073736