MENU CLOSE

Kalvfestivalen 12-14 augusti 2005 bestod av två konserter i Kalvs kyrka, en konsert i Backa Loge och tre konserter i Kalvsjöholmsbolagets verkstad, en lagerlokal på AB Wästgöta Plast samt en loge tillhörig Peter Gustafsson. Dessa tre konserter upprepades fredag och lördag kväll två gånger varje kväll. Dessutom hölls fyra seminarier om tonsättarutbildning, och tre seminarier med projektlabb. Två projektlabb (Cikada Duo och Duo Gelland) redovisade sitt arbete och ett nytt startade med tonsättaren David Swärd och Duo AxelssonNilsson. Totalt hade festivalen 575 betalande konsertbesökare.