MENU CLOSE

Akademi 2021

Kompositionsakademi i Kalv 2021 (augusti 8-15)

Vi är glada och stola att tillkännage årets kompositionsstudenter! Urvalsprocessen, som omfattade 167 sökande, var väldigt svår, och många är de sökande som vi blev tvungna att välja bort. Men, glädjen för de som vi till slut kunde enas om är desto större. Vi välkomnar följande studenter att ta del av Kalvs internationella kompositionsakademi 2021 samman med lärarna Clara Iannotta och Dmitri Kourliandski och de inbjudna (men ännu inte fullt tillkännagivna) ensemblerna:

Aled Smith (England), Alyssa Aska (Österrike/Kanada), Anton Lindström (Sverige), Daniel Allas (USA), Daniil Pilchen (Nederländerna/Ryssland), Dmitriy Efremov (Ryssland), Kajsa Antonsson(Tyskland/Sverige) och Rachel C. Walker (Tyskland/Kina).

Läs mer om lärarna:
Om Clara Iannotta
Om Dmitri Kourliandski

Skrivarakademi i musikjournalistik i Kalv 2021 (augusti 11-17)

Information om ansökan till skrivarakademin meddelas senare
Kursledare: Andreas Engström

En av Sveriges viktigaste festivaler för internationell samtida konstmusik, Kalvfestivalen, arrangerar i samarbete med den mobila kulturtidskriften Kokpunkten / Critical Point och den tyska musiktidskriften Positionen en workshop i musikjournalistik. Workshopen innebär ett aktivt deltagande i festivalen. Som deltagare går du på konserter, deltar i seminarier, intervjuar konstnärer, samtalar. Kursen innebär en träning i kritiskt, men också kreativt skrivande och redaktionellt arbete. Tillsammans utgör deltagarna en temporär redaktion som producerar ett temanummer av Kokpunkten / Critical Point som kommer att publiceras på nätet kort efter festivalens slut.