MENU CLOSE

Kalv International Composition Academy 2018

Kalv International Composition Academy erbjuder en internationell mötesplats över generationsgränser där deltagande tonsättare från hela världen får möjlighet diskutera musik och estetik med kollegor och en intresserad allmänhet och samtidigt arbeta tillsammans med en professionell ensemble. Syftet med akademin är att skapa en smältdegel där idéer och tankar utbyts och ifrågasätts, att skapa ett kreativt samtal som kan vidga och samtidigt fördjupa deltagarnas förståelse av musik samt bidra till bygget av ett starkt socialt och professionellt internationellt nätverk av musiker och tonsättare.

RESUMÉ

2018 ägde den första kompositionsakademin i Kalv rum. Under en veckas tid i augusti arbetade åtta tonsättare från hela världen (China/Mongoliet, Australien, Italien,  Frankrike, Tyskland/Turkiet, England och Sverige), två kompositionshandledare (Pierluigi Billone och Per Mårtensson) och ensemblen Norrbotten NEO tillsammans i den lilla lantliga byn Kalv, två timmar öster om Göteborg, som en inledning till Kalvfestivalen. Under festivalen framfördes sedan verk av tonsättarna på två konserter, tillsammans med representativa verk av de två kompositionshandledarna.

Akademin mottog 138 ansökningar från alla bebodda kontinenter. I ett internationellt perspektiv var detta ett otroligt högt söktryck och vittnar om flera ting: dels Kalvfestivalens betydelse utanför landets gränser, dels att de inbjudna handledarna och musikerna var av allra högsta kvalitet (och rykte) – men framförallt: vittnar det om konstformens vitalitet i ett internationellt perspektiv, alla dystopiska utsagor till trots.

Akademin ägde rum i en gammal skolbyggnad (nu omgjord och anpassad till konferens- och vandrahemsverksamhet) där seminarier, diskussionsforum, kompositionshandledning och repetitionsutrymme tillhandahölls. Det var också platsen för logi samt sociala sammankomster.

Workshops och repetitioner med hela ensemblen ägde rum i den lokala kyrkan, där också konserterna tog plats.

Under akademiveckan i kalv var seminarier, presentationer och repetitioner öppna för allmänheten.

Konserterna besöktes av över 100 personer vardera och projektet bevakades av media: i den lokala tidningen samt i radio.

Deltagande akademistudenter 2018:

Anqi Liu, Hakan Ulus, Giulia Monducci, Martin Loridan, Santa Buss, Peter Wilson, Stephen De Filippo, Zacharias Wolfe