MENU CLOSE

Kalvfestivalen 2009 var en stor framgång ur publik och konstnärlig synvinkel. Inte sedan starten 2004 har besökarantalet varit så stort – upp till 161 betalande. Det mest uppmärksammade inslaget blev Pilgrimsvandringen med ny musik. Sju verk baserade på pilgrimens nyckelord hade valts ut från en stor mängd bidrag från hela världen. Trots att vädret inte var idealiskt blev vandringen mellan de sju musik-stationerna en upplevelse.

Flera verk uruppfördes under festivalen, som Albert Schnelzers första stråkkvartett och delar av Lear Summeries av Francois Sarhan. Förutom musik kunde man under festivalen uppleva videokonst, utställd av Borås konstmuseum eller delta i en kurs i Circuit Bending arrangerad av Högskolan för scen och musik i Göteborg. Ett projektlabb startade under festivalen som kommer att arbeta under året och framföra en föreställning 2010.

En dokumentation av festivalen 2009 finner du här.