MENU CLOSE

| EVENT:
Konsert  

TID:
11 augusti   kl. 21:30  

| PLATS:
Kalvs Kyrka

Konsert | Soyuz21 och Klaus Lang

[konsertintroduktion 20.30 | församlingshemmet]

Sascha Armbruster, saxofon, Mats Scheidegger, gitarr, Philip Meier, fender rhodes, Jens Ruland, slagverk, Isai Angst, elektronik, Klaus Lang, orgel.

Soyuz21 + Klaus Lang | Att lyssna med täckta öron och se med slutna ögon.

Klaus Lang: Bright Darkness [2017] för saxofon, slagverk, fender rhodes, orgel, gitarr och elektronik

Om konserten

Att lyssna med täckta öron och se med slutna ögon.

 Vad vi uppfattar är mycket ofta inte vad våra sinnen antyder – i själva verket är det vår föreställning om något, format av olika begrepp. Vi hindras i att förverkliga vår sensoriska perception av en inlärd mekanism i vårt sinne. Det är inte ovanligt att våra förutfattade förväntningar, våra fördomar, är precis motsatsen till vad vi sensoriskt upplever. Om vi försöker undvika alla ljud blir de bara starkare, om vi blundar blir det ljust. Vi kanske ifrågasätter vad vi verkligen ser när vi blundar för att ”se ingenting”, och vad är ens vår idé om att ”se ingenting” och ”mörker”? Detsamma gäller för rörelse också. Ibland kan vi inte säga om ett föremål rör sig eller inte. Är det ett ackord vi lyssnar på, eller en rad? Ett lager eller en process? Eller är det bara vårt sinne som rör sig? Var kan vi hitta svaren på dessa frågor?
– Klaus Lang

Om Soyuz21

Schweiziska ensemblen soyuz21 – samtidsmusikensemble Zürich – har turnerat som en internationellt aktiv ensemble sedan 2011. Ensemblen har en egen konsertserie samt framträder regelbundet världen om på festivaler och konserter.

Soyuz21 konstnärliga utforskande fokuserar på fusionen av instrumental och elektronisk musik och söker nya konsertformer och experimentella uttryck för den samtida musiken. Ensemblen samarbetar nära och intensivt med tonsättare och försöker på så vis göra avtryck på den nutida musikens utveckling, både i avseende hur verken växer fram, och formerna för hur dagens musik presenteras i konsertrummet. I år i Kalv medverkar ensemblen på flera konserter, alla med olika prägel. I kvällens program får vi höra de dela scen tillsammans med tonsättaren Klaus Lang i en specialskriven version för Kalvfestivalen av hans Bright Darkness.

Mer info om artisten: