MENU CLOSE

| EVENT:
Konsert  

TID:
12 augusti   kl. 21:00  

| PLATS:
Bygdegården

Konsert | Sergej Tchirkov

Sergej Tchirkov, ackordeon

Sergej Tchirkov | det gemensamma rummet I

Det gemensamma rummet är en ljudutveckling.
Det gemensamma rummet erkänner författarskapet – det är ”situationen” och ”rummet” som utvecklas.
Det gemensamma rummet är baserat på personlig erfarenhet.
Det gemensamma rummet skapar en ny virtuositet som betonar bräcklighet och unikhet i varje konsert.
Det gemensamma rummet omfattar identiteter och olikheter.
Det gemensamma rummet är kroppen och dess vibrationer.
Det gemensamma rummet är annorlunda i sig.
Det gemensamma rummet är generöst.
Det gemensamma rummet är tänkt att delas.
Det gemensamma är rum.
Det gemensamma
Det…

 

Program

Sofia Gubaidulina: De profundis [1978]

Eva-Maria Houben July. A collection [2021] – uruppförande

Alexander Pusharenko: Scythians of the XX century

 

Om konserten

Konserten denna fredag kväll är ett försök att ta upp ett fysiskt rum där människor lyssnar på musik, pratar med varandra, pratar med sig själva. Målet är att förvandla detta fysiska gemensamma rum till ett delat rum. Vad vi delar med oss av i detta sammanhang beror till stor del på oss själva. Programmet för ”det gemensamma rummet I” varierar från andlig musik av Sofia Gubaidulina (*1931) till det rockbaserade verket av den ukrainska kompositören, Olexander Pushkarenko (*1952). I centrum av programmet står uruppförandet av en meditativ, nästan tyst komposition av tyska kompositören, organisten och medlemmen av Wandelweiser-kollektivet Eva-Maria Houben (*1955).

 

Om Sergej Tchirkov

Sergej Tchirkov (*1980, St. Petersburg) är ackordeonist, curator och forskare bosatt i Bergen i Norge. Hans intresse för ny musik har lett honom till en mängd samarbeten med kompositörer, som Pierluigi Billone, Hanna Eimermacher, José María Sánchez Verdú, Ivan Fedele, Tamara Friebel, Klaus Lang, Dmitri Kourliandski, Elena Rykova, Dieter Schnebel, Gérard Zinsstag, Ida Lunden med flera. Runt 300 verk för ackordeon har uruppförts av Tchirkov, som utöver sin solistroll regelbundet medverkar i ensembler och orkestrar runt om i Europa. Tchirkovs brinnande intresse för nutida musik har utmynnat i en omfattande roll som föreläsare om ackordeonets experimentella och musikaliska motigheter. Både som gästföreläsare, och som lektor vid konservatoriet i Moskva. För närvarande är Tchirkov anställd som konstnärlig forskare vid Griegakademin i Bergen, Norge, där han senaste tiden genom sin musik, och konst, inte minst genom antikrigskonserter, engagerat sig för solidaritet med Ukraina.

 

Verkkommentarer

Eva-Maria Houben July. A collection [2021] – uruppförande
Denna samling av till synes enkla melodier speglar tonsättarens mycket personliga erfarenhet av att lyssna på musik av Erik Satie (1866-1925) – en av de mest originella och okonventionella musikerna, vars musik såväl som hans excentriska livsstil påverkat generationer av tonsättare. Som det mesta av Eva-Marias musik är july. a collection ett försök att öppna upp ett mellanrum mellan tystnad och ljud; det är en inbjudan att reflektera över vårt delade ansvar för de ljud som produceras och uppfattas; en karta över enkla men mycket djupgående lyssnarspår; en medvetenhet om ljud och dess frånvaro. I förordet till partituret skriver Houben att denna komposition ursprungligen skrevs för dragspel och är tillägnad ”sergej tchirkov, andra”. De ”andra” är inte begränsat till kretsen av Eva-Maria Houbens vänner och medarbetare som hon tänkte på när hon arbetade med kompositionen, utan det riktar sig långt utanför den privata sfären, det uppmanar lyssnaren att ta en aktiv roll i tolkningen av musiken. Just nu, just här… Eller senare. Eller någon annanstans. ”En massa gamla och roliga grejer. Gör vad du vill med det,” – läser jag i en fotnot i partituret. Denna fras kan förstås både som en instruktion till musikern och som ett meddelande till publiken. Hur gåtfull och Satie-lik denna fras än kan tyckas för oss, lämnar den utrymme för vår fantasi och ger oss en möjlighet att fundera över vad vi egentligen vill göra med/inom/bortom/utöver/utanför musiken.

Mer info om artisten: