MENU CLOSE

| EVENT:
Konsert  

TID:
14 augusti   kl. 10:00  

| PLATS:
Församlingshemmet

Promenerande essä med musik | Magnus Haglund, Soyuz21, Sergej Tchirkov

Om vandringen

Under denna vandring i och omkring Kalv berättar Magnus Haglund om promenerandets roll som tanke- och läroprocess. Han tar utgångspunkt i texter av bland andra Henry David Thoreau, Rebecca Solnit, Walter Benjamin och John Cage och låter platsens egna betydelser finnas med i dialogen mellan nuet och det förflutna. Under promenaden framförs också nya stycken, komponerade av Eva-Maria Houben och Cathy van Eck framförda av Sergej Tchirkov och Soyuz21.

 

Om Magnus Haglund

Magnus Haglund är författare och kulturskribent, bosatt i Göteborg. Han har bland annat publicerat böckerna Den nakna staden och Lyssnare, samt biografer om Åke Hodell och Wilhelm Stenhammar. I höst kommer en ny bok, Tecknens finns överallt, 18 texter om konstförvandlingar, på Korpen förlag.

Mer info om artisten: