MENU CLOSE

Skrivarakademi i musikjournalistik i Kalv

SKRIVARKADEMI I MUSIKJOURNALISTIK I KALV

5 – 11 AUGUSTI 2020

Här hittar du utlysningen som PDF!

DEADLINE för anmälan: 15 maj
Kursledare: Andreas Engström

En av Sveriges viktigaste festivaler för internationell samtida konstmusik, Kalvfestivalen, arrangerar i samarbete med den mobila kulturtidskriften Kokpunkten / Critical Point och den tyska musiktidskriften Positionen en workshop i musikjournalistik. Workshopen innebär ett aktivt deltagande i festivalen. Som deltagare går du på konserter, deltar i seminarier, intervjuar konstnärer, samtalar. Kursen innebär en träning i kritiskt, men också kreativt skrivande och redaktionellt arbete. Tillsammans utgör deltagarna en temporär redaktion som producerar ett temanummer av Kokpunkten / Critical Point som kommer att publiceras på nätet kort efter festivalens slut.

SKRIVA MUSIKKRITIK & PRODUCERA EN KULTURTIDSKRIFT
Workshopen ges parallellt med festivalen och med en uppsamlande/koncentrerad skrivardag efter festivalens slut med cirka två timmars seminarium per dag. Vi diskuterar gemensamt kritik/ musikjournalistyrket samt hur man skriver i olika medier för olika målgrupper. Kursledaren fungerar som ett slags arbetsledare, mentor och redaktör. Syftet är att utveckla det egna skrivandet och att tillsammans i grupp hjälpas åt att nå bästa möjliga resultat. Även gemensamma aktiviteter med den kompositionsakademi som anordnas under festivalen ingår, såsom föreläsningar och workshops tillsammans med deltagande musiker och tonsättare.

Vid sidan av att producera ett nummer av Kokpunkten / Critical Point finns möjligheten att också få texter publicerade i Positionen. Detta är meriter att ta med sig ut i arbetslivet. I år har flera av fjolårets deltagare bidragit med texter till Kalvfestivalens programbok.

SPRÅK
Kursen ges på svenska men är i princip öppen för utländska deltagare vilket innebär att även engelska, norska, danska, franska och tyska kan fungera som arbetsspråk.

VEM KAN DELTA
Skrivarworkshopen riktar sig till studenter i musikvetenskap eller de andra konstvetenskapliga ämnena, studenter i komposition eller instrument vid musikhögskola, journaliststuderande med inriktning på kultur samt redan verksamma kritiker och kulturskribenter, eller till den som helt enkelt är nyfiken och vill testa på att skriva!

KOSTNAD
Avgiften för workshopen är 1900 kr och då ingår mat och boende i Kalv under de dagar akademin pågår (dock ej mat efter festivalens slut). Biljetter till hela festivalen ingår också.

ANMÄLAN
Anmälan skickas till johan@kalvfestival.se och ska innehålla en kort presentation av dig själv.

HOPPAS ATT VI SES I KALV!

 

År 2018 initierades den mycket framgångsrika ”Composition Academy in Kalv” som en del av Kalvfestivalen. I år kommer en tredje upplaga av denna kompositionsakademi äga rum. 2019 ägde den första skrivarworkshopen rum, vars resultat kan läsas här: https://www.criticalpoint.se/

Andreas Engström
Ledare för skrivarworkshopen är Andreas Engström, musikvetare och erfaren kulturskribent och redaktör. Han har skrivit musikkritik i dagstidningar, medverkat i en rad svenska och internationella tidskrifter samt lett kurser i journalistik i Sverige och utomlands. Han var under drygt tio år redaktör för den svenska tidskriften Nutida Musik samt för den internationella World New Music Magazine – båda om samtida konstmusik och ljudkonst. Tillsammans med Åsa Stjerna gav han ut antologin Ljudkonst. Sedan 2019 är han redaktör för den tyska tidskriften om samtida konstmusik och ljudkonst, Positionen.

Kokpunkten / Critical Point
Kokpunkten / Critical Point är en svensk internationell tidskrift för kritik. Tidskriften är projektbaserad med öppet och ambulerande redaktörskap och ger ut fyra nummer per år, på nätet eller i tryckt form. Kokpunkten / Critical Point är mångspråkig och således publiceras texterna på de språk som redaktionen för tillfället behärskar.

Detta projekt är möjliggjort genom det vänliga stödet från Kungliga Musikaliska Akademien.