MENU CLOSE

Pilgrimsvandring

Årets vandring tar fasta på den musik som finns i tystnaden – den levande tystnad som uppstår när bruset på ytan kopplas bort och de inre harmonierna kan göra sig gällande. Då kan också medvetandet om de större sammanhangen växa sig starkare:
En värld.
En mänsklighet.
En livsväv.

Vandringen arrangeras av Kalvs församling.