MENU CLOSE

Pilgrimsvandring med poesi och musik temat fåglar

SÖNDAG 10.00 | Samling vid Församlingshemmet Fri entré 

Årets pilgrimsvandring samlar sig kring den nutida musik med uråldriga anor som lever året runt men når sin kulmen under vårens och sommarens häckningssäsong – fågelsången, improvisation på instinkt. Vi vandrar våra 2 km under uppmärksam tystnad och stannar upp inför fågelpoesi av Hjalmar Gullberg, Alf Hambe, Bengt Emil Johnson, Artur Lundkvist, Tomas Tranströmer och Karl Vennberg. 

Vi får också uppleva Linda Jankowskas violin i Carola Bauckholts Doppelbelichtung för violin och elektronik. 

Fågelanrop har en otrolig intensitet – orsakad av syrinxen i fågelns hals. De har inget struphuvud alls utan snarare flera bronkialrör med inre och yttre membran, trumhinnan, som styrs av ett komplext muskelsystem. Det är därigenom fågelns ornamenterade, nästan polyfona sång kan skapas.  

Fiolen är det enda instrumentet som kan producera dessa extrema tonhöjder – men genom en helt annan process. Det är just därför det är så tilltalande att föra samman båda världarna, som en ”förminskning” i kontrapunkt. Dubbel exponering (Doppelbelichtung) är en teknik från analog fotografering där en bild exponeras ovanpå den föregående. På detta sätt fångas flera verklighetsnivåer i en bild.  

Verket beställdes av violinisten Karin Hellqvist och skapades i nära samarbete med henne.