MENU CLOSE

Varbergs Kammarkör

Varbergs kammarkör, som bildades 1976, är en fristående amatörkör med professionell ambition. Kören har cirka 30 medlemmar, varav flera har musiken som yrke. Musikaliskt strävar kören efter att upprätthålla en stor bredd, med musik ur olika genrer och såväl a cappella-sång som samarbeten med olika konstellationer av musiker och orkestrar. Efter framgångarna vid de internationella kördagarna i Prag 1994, då kören vann klassen ”Mindre blandad kör” och blev utsedd till ”Bästa kör alla kategorier” bland 40 deltagande körer, öppnades många dörrar för Varbergs kammarkör. Kören har deltagit i ett flertal festivaler och körtävlingar och konserterar filtigt.

Konserter

Mer info om artisten: