MENU CLOSE

| EVENT:
Konsert  

TID:
14 augusti   kl. 12:00  

| PLATS:
Kalvs Kyrka

Konsert | Varbergs Kammarkör, Landgren, Gaeego!

[konsertintroduktion 11.30 | församlingshemmet]

Varbergs Kammarkör, Johannes Landgren, orgel och Gageego! under ledning av Gunno Palmquist

Varbergs Kammarkör | Kärleken och döden

Program

Max Käck: Kindaholmsparafrasen [2022] – uruppförande

Per-Gunnar Petersson: Psalm 96 [2017]

Arvo Pärt: Magnificat [1989]

Britta Antonér: O magnum mysterium [2016]

Hildegard von Bingen:  Caritas abundat för kör och orgelimprovisation [1100-talet]

Jan Yngwe: A triumph to exist [2017]

Max Käck: Tilblivelser [2017]

 

Om konserten

Det här programmet är egentligen ett hopplock av nutida körmusik som kammarkören har på sin repertoar, men har ändå ett övergripande tema; ”kärleken och döden”, ”tillvarons två giganter” som någon uttryckt det.

Det äldsta verket är från 1989 – Arvo Pärts Magnificat – och det yngsta blir uruppförandet av Max Käcks Kindaholmsparafrasen, skrivet 2021.

Hildegard von Bingens Caritas abundat är undantaget – både äldst (1100-tal) och yngst (då både kör och orgel bygger på improvisationer. Det är i detta sammanhang intressant att i ”gregorianiken” finns en tidlöshet som gör den möjlig för experiment och improvisationer och på så sätt kan en bro byggas mellan tidsåldrar, och också i och mellan övriga stycken finns musikaliskt en spännvidd från gregorianik – romantik – minimalism till kärv modernism.

 

Program notes

Max Käck: Kindaholmsparafrasen [2022] – world premiere
In 2099, a decision is made on a new road between Östra Frölunda and Kalv. During the excavation work, one encounters a casket in the ground, with texts and notes from the time before the prevailing world culture. They contain time-typical attempts to get through the external structures and the superficial light and find the core of music. Despite its fragmentary state, one finds that the notes are notes of a music in which everything is redundantly removed so that only the most essential aspects remain. A team of linguists and musicologists start to work on recreating and interpreting the material. Due to the circumstances and the state of the material, the confusion that occurs during the work between trivial messages from digital devices and serious poetic texts cannot be blamed on them. The result of the working group’s efforts is the present paraphrase of a previously unknown work [of music].

 

Om Max Käck

www.käck.se

Max Käcks hantverk och grund är den klassiska musiken, inte minst med cellon i famn, men mötet med den nutida konstmusiken skedde i stor utsträckning genom det elektroakustiska mediet, och den legendariske Rune Lindblad. Med åren, och med ett fördjupat intresse för såväl musikaliska som existentiella frågor, kom Käcks konstnärskap att alltmer röra sig mot ett akustiska utforskande. I grund och botten ställer Max Käck frågor om musikens rötter och ursprung i människans existentiella sökande. Genom skira, poetiska och ofta långsamma, klangliga och melodiska skiftningar söks ett musikens svar på den hemlighet som tycks förbinda själen, människan och livet. Musiken är sökande, både i klang och mening. För Kalvfestivalsbesökaren är kanske Käcks stämma och silhuett mer bekant än det klingande. Det är till stor del genom Käcks oförtröttliga arbete, stora lyhördhet, finstämda konstnärskap och professionella attityd, som orten Kalv har fått ett exempel på kultur när den fungerar som bäst: ett forum för rika, utmanande, inspirerande och perspektivöppnande upplevelser av främst ljudkonst, ofta kompletterat med bildkonst, dans och naturupplevelser i ett begränsat och finstämt sammanhang. Här möts lokalbefolkning, tonsättare, utövare, studenter, arrangörer, kritiker och andra tillresta i en fruktbar atmosfär där höga konstnärliga ambitioner utmanas av praktiska genomförandefrågor och varierande lyssnarreaktioner, där också den existentiella dimensionen har en plats.

På dagens konsert uruppförs och framförs Max Käcks musik i två verk. Det ena, som på danska bär namnet tilblivelser och uruppförandet av Kindaholmsparafrasen. Det senare, som den i bygden vet med sig, är inte bara ytterligare tillägg i Käcks musikaliska gärning, utan även en kommentar och reflektion över en plats, över musikens hemligheter och därigenom en inbjudan för den lyssnande.

Tonsättaren John Cage sade en gång att ”Everything we do is done by invitation. That invitation comes from oneself or from another person”. Max Käck bjöd en gång in konstmusiken till Kalv, måhända var det då ingen som hade – i egentlig mening – efterfrågat den. Denna festival, 2022, har vi bjudit Käck åter till kyrkan i Kalv, och förhållandet är på så vis omvänt. Och musiken slår emot oss som ett möjligt svar på våra existentiella frågor.

Mer info om artisterna: