MENU CLOSE

| EVENT:
Konsert  

TID:
Torsdag 12 augusti 20:00
(insläpp / biljettförsäljning 19:30)
(invigning framför kyrkan 19:00)

| PLATS:
Kalvs kyrka

ensemble mosaik | Sällsamma instrument

Eduardo Moguillansky – lamento (Bemessung # 4)

Daniel Allas – A fragment from “This sounds cerebral in the midst of a bloodletting…”: on the violence of Human taxonomy, data collection, & the Filipino-American War of 1899. [uruppförande]

Alyssa Aska – Event Horizon [uruppförande]

Hanna Hartman – Blackout

Clara Iannotta – Eclipse Plumage

 

Sedan grundandet 1997 har ensemble mosaik, i tätt samarbete med en mängd tonsättare, utforskat ljud, instrument och klanger. Instrumenten har preparerats, speltekniker har drivits till sin spets och inte minst har elektroniska (och digitala) hjälpmedel utvecklats för att förfina och förändra de ljud vi vanligen associerar med de klassiska instrumenten. 

Årligen, sedan 2015, har ensemble mosaik organiserat workshopfestivalen UpToThree, där just denna smältdegel (och vision) är under lupp och utforskas genom ett djuplodande repetitionsarbete och publika – intensiva – samtal och diskussioner. 

Tonsättaren Eduardo Moguillansky konstruerar specifika instrument för nästan alla sina kompositioner. I Lamento (Bemessung # 4) spelas sinustoner på två skivspelare, vars frekvenser påverkas genom de tyngder som placeras på de roterande vinylskivorna. Dessutom används förstärkta stämgafflar vars vibrationer transponeras av ett datorprogram. Tillsammans med klarinett- och flöjtljud bildas ett delikat nät av suggestiva klanger. 

I Blackout använder Hanna Harman mycket tät mickning för att förvandla nästan ohörbara ljud till rumsligt omslutande klanger. Preparerade klarinett-, cello- och pianoljud är parade med skorrande pappersbitar och sprakande kardborreobjekt. De två, egentligen åtskilda, klangvärldarna är i Blackout förda samman i Hartmans poetiska universum. Som ett sammanförande lager förekommer text, som på olika vis definierar styrkan av en jordbävning, men samtidigt fungerar som ledord för musikernas tolkning av partiturets ljud. 

I Clara Iannottas Eclipse plumage får vi höra sällsamma blandningar av klanger; klanger som i den högtalarförlängda ensemblen möjliggör ett märkligt rumsligt och nytt sätt att uppfatta de brusstinna ljuden på. I stycket används också Ianottas ”anti-machine”, en e-bowliknande ljudalstrare som med hjälp av magnetiska fält får innandömet av pianot att spela en central roll i musiken. 

 

A fragment from(…) – Detta stycke är ett utdrag ur ett längre verk med titeln ” ‘This sounds cerebral in the midst of a blood-letting…’: on the violence of Human taxonomy, data collection, & the Filipino-American War of 1899”Nedan följer verkkommentaren för det längre verket, men som förstås också gäller denna del:
Detta stycke uppstod från läsning: om hur och varför jag rasifieras,
om gränserna för historisk datainsamling, 
& om ett krig som var/är dolt för mig och min familj. 
Och som en del läsning kan vara, är detta stycke en meditation: 
om våldet i ordet ”mänsklig”, 
kring vilken data som kan göra denna destruktiva verklighet synlig, 
& om Amerikas rätt att existera. 

Event Horizon – 1. En teoretisk gräns runt ett svart hål från vilken inget ljus eller annan strålning kan släppas ut. 
1.1. En punkt utan återkomst. 

Blackout – ”Svårt att hålla sig stående. Oförankrade möbler rör sig eller faller. Omöjligt att öppna dörren. Ljusstolpar svänger. Elektriska stolpar som faller ner och orsakar bränder. Hus kollapsar. Gas, vatten och el bryts. Små till medelstora sprickor uppträder i marken. Större jordskred äger rum.”
– Hanna Hartman 

Eclipse Plumage skrevs för och framfördes först av Daniel Walden och Ensemble Oerknal den 4 september 2019 under Gaudeamus Muziekweek. Det är mitt första stycke som använder ”Anti-machine”, ett instrument skapat i samarbete med Jan Bernstein och Mickey van Olst, som genererar magnetfält runt strängarna på piano (eller något instrument med metallsträngar) – under de sista 5 minuterna av stycket kan man verkligen lyssna på maskinen, eftersom elektroniken då tystnat och enbart piano och några slagverksinstrument är kvar i ljudbilden. 

Denna konsert har möjliggjorts genom det vänliga stödet från Ernst von Siemens Musik Stiftung, Goethe Institut, västra Götalandsregionen och Svenljunga kommun.
Photo © ensemble mosaik

Mer info om artisten: