MENU CLOSE

Mark Tatlow

Jag är frilansande dirigent, pianist (även på historiska instrument som cembalo), pedagog och numera doktorand vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Ursprungligen utbildad i musikvetenskap vid Cambridge och musikalisk analys i London, studerade jag piano vid Royal Academy of Music och opera vid National Opera Studio.

Jag var under många år knuten till Drottningholms Slottsteater, senast som konstnärlig ledare (2007–13), och var professor i musikaliska studier vid Operahögskolan i Stockholm (2002–12). År 2013 var jag med och grundade Performing Premodernity, ett femårigt forskningsprojekt vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Sedan 2002 har jag arbetat på olika deltidstjänster på Lilla Akademien i Stockholm och är skolans konstnärliga rådgivare.

Bland de senaste projekten kan nämnas att sammanställa och dirigera Georgiana, en ny 1700-talsopera pasticcio, beställd för Buxton Festivalens 40-årsjubileum (Storbritannien), dirigera och iscensätta Purcells Dido och Aeneas för Stift Festival (Holland) och dirigera vid Trigonale Festival (Österrike). Kommande projekt inkluderar att leda Performing Premodernity’s Rousseau Double Bill (Pygmalion och Le Devin du Village) på Confidencen.

Min doktorandforskning utgår från frågor som uppstår när man framför italiensk opera och annan vokalmusik från den sena upplysningstiden idag.

OM DE VANDRANDE KLANGERNA

DE SJU ORDEN OCH DE SJU HAYDN

I min konstnärliga forskning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet brottas jag med frågan om hur det som ofta kallas för ”gammal” musik kan berätta ”nya” historier. Ett exempel på denna gåta är Haydns Jesu sista ord på korset. Det skrevs 1786 för Oratorio de la Santa Cueva i Cádiz, där det hade inträffat en fruktansvärd jordbävning och tsunami trettio år tidigare (1755). Senare skrev Haydn en redogörelse för beställningen och de speciella omständigheterna kring uruppförandet:

”För ungefär femton år sedan blev jag ombedd av en präst i Cádiz att komponera instrumentalmusik till Vår Frälsares Sju Sista Ord på Korset. I katedralen i Cádiz var det brukligt att framföra ett oratorium varje år under fastan, och effekten av framförandet förstärktes inte så lite av följande omständigheter. Kyrkans väggar, fönster och pelare var klädda med svart tyg, och endast en stor lampa som hängde mitt på taket bröt det högtidliga mörkret. Vid middagstid stängdes dörrarna och ceremonin började. Efter en kort gudstjänst steg biskopen upp i predikstolen, uttalade det första av de sju orden och höll ett anförande om detta. När detta var avslutat lämnade han predikstolen och föll på knä framför altaret. Tiden fylldes av musik. Biskopen uttalade sedan på samma sätt det andra ordet, sedan det tredje och så vidare, och orkestern spelade efter varje tal. Min komposition var underkastad dessa villkor, och det var ingen lätt uppgift att komponera sju adagios som varade i tio minuter vardera och som skulle följa på varandra utan att trötta ut lyssnarna; jag fann det faktiskt helt omöjligt att begränsa mig till de fastställda gränserna.”

Musiken är oerhört uttrycksfull och vackert utformad. Den har till och med jämförts med den sena Beethoven i sin musikaliska intensitet. Men samtidigt har dess höga sensibilitet ansetts vara alltför abstrakt för en modern publik, och den har kallats ”en del av 1700-talets sentimentalitets döda kultur.” Hur kan denna musik relatera till vår krisfyllda tid?

Var och en av de meditativa sonaterna är baserad på ett av de sju sista orden som tillskrevs Kristus på korset. Haydn inledde sonaterna med en dramatisk introduktion och lade till en avslutande sats som representerar den kosmiska jordbävningen som ägde rum när Kristus dog. Många lyssnare hade säkert påmints om även den jordbävning som ägde rum i Cádiz. Denna fysiska koppling mellan den ursprungliga berättelsen och Cádiz historia fick mig att ställa frågan: kan det finnas ett sätt att koppla samman Kristi död med profetior som förutspår vår planets kommande död? Bibeln antyder trots allt att Gud uppenbarar sig inte bara i Kristus utan också i den skapade världen.

Kan vi överföra Kristus via dolorosa till vår pilgrimsväg här i Kalv, när vi vandrar på jorden som snart kommer att omslutas av en ny kris? Kan vi se krisen som en vändpunkt, som inleder en tid av kreativitet?

Samtidigt som vi minns det förflutna, vandrar vi i nuet och blickar mot framtiden. ”Carrying the cross of creation” på jordens sista resa.

Förutom de sju sista orden finns det sju pilgrimsdygder och sju element, och därför bestämde jag mig för att placera var och en av de musikaliska meditationerna inom en treordsram. Jag kommer att försöka svara på dessa ord genom mina framföranden av Haydns sonater; festivalens musiker kommer att svara på sonaterna genom att improvisera över de tre orden; publiken kommer sedan att reflektera över upplevelsen av att lyssna på musiken. Tillsammans kommer vi att bli Kalvs vandrande ljud.

Haydns inledning kommer att spelas vid ett separat evenemang, som kommer att sätta an tonen för sonatserien. Jag hoppas att den ska ge upphov till frågor om pilgrimsfärden och vad det kan innebära ”to carry the cross of creation.” Haydns musikaliska jordbävning kommer att följa direkt på den sjunde meditationen vid den avslutande konserten.

När vi lyssnar och vandrar tillsammans ser jag fram emot att få höra andras svar i musik och samtal. Kan dessa vittna om att gammal musik kan visst berätta nya historier?

Jag är naturligtvis oerhört tacksam till Kalvfestivalen för att denna möjlighet att presentera Haydns Jesu sista ord på korset på detta sätt.

Mer info om artisten:

EVENT
Konsertintroduktion

TID
Torsdag
8 augusti
19:45

PLATS
Församlingshemmet

Fri entré

DE SJU ORDEN OCH DE SJU HAYDN

Konsertintroduktion | Mark Tatlow

Introduktion till den ljudande pilgrimsvandringen i Kalv 2024 med Mark Tatlow.

 

EVENT
Konsert

TID
Torsdag
8 augusti
20:30  

PLATS
Kalvs Kyrka

KAIHOGYO

Konsert | Gageego! Klaus Lang Mark Tatlow

Uruppförande av Klaus Langs kaihogyo för orgel och ensemble.

 

EVENT
Konsert

TID
Torsdag
8 augusti
22:30  

PLATS
Kalvs Kyrka

I — FÖRLÅTELSEN, ENKELHETEN, NATUREN

Meditation för orgel, saxofon och elektronik – svit i sju delar

Konsert | Mark Tatlow, Per-Anders Nilsson och Johannes Landgren

Festivalens första pilgrimsord, Enkelhet, speglas i relief mot Haydns musik och leder över i en nattlig improvisation mellan Landgrens orgel och Nilssons saxofon och elektronik där vi redan första natten får träda in i en konsert som genomsyras av pilgrimstemat.

 

EVENT
Samtal — Middag

TID
Fredag
9 augusti
16:00  

PLATS
Kalvs bygdegård

Förbokning krävs (biljetter släpps 1 augusti, mejla till: info@kalvfestival.se

II – TRÖSTEN, FRIHETEN, LJUSET

Samtal – middag | Martin Lindman, Max Käck, Mark Tatlow och Chris du Preez

20 år av Kalvfestivaler samtalas om under middagstid. Det andra pilgrimsordet Frihet avslutar samtalet i Mark Tatlow och Chris du Preez tolkning. Sedan vandrar de som vill till Kalvs kyrka.

Mat ingår i evenemanget

 

EVENT
Konsert

TID
Fredag
9 augusti
23:00  

PLATS
Kalvs Kyrka

III – FÖRHÅLLANDET, DELANDET, VINDEN

Konsert | Mark Tatlow & Ragnar Arnberg

Delande är pilgrimens tredje vandringsord. Här möter Mark Tatlow klarinettisten Ragnar Arnberg uttolkande Emil Nilssons musik i den sena Kalvnatten

 

EVENT
Meditation

TID
Lördag
10 augusti
13:00  

PLATS
Kalvs skolhus, Gymnastiksalen

Fri entré

IV – ÖVERGIVENHETEN, ANDLIGHETEN, ELDEN

Meditation | Mark Tatlow & Anders Jonhäll

Vi samlas vid Kalvs skolhus och om vädret tillåter beger vi oss ut på vandring i trakten. Pilgrimens fjärde ord står i fokus, Andlighet. Haydns fjärde reflektion paras med Anders Jonhälls uttolkning av Marcus Lundbergs skira flöjtklanger i Snö, sken, minne.

 

EVENT
Konsert

TID
Lördag
10 augusti
16:00  

PLATS
Kalvs Kyrka

V - BEHOVET, LÅNGSAMHETEN, VATTNET

Konsert | Linda Jankowska, Mark Tatlow & Nina De Heney

Violinisten Linda Jankowska uruppför Esaias Järnegards Insula. Pharos. Ett uruppförande som leder över i pilgrimens femte meditation. Denna gång över ordet långsamhet. Nina De Heneys kontrabas tar vid där Haydns toner slutar.

 

EVENT
Konsert

TID
Lördag
10 augusti
23:00  

PLATS
Kalvs skolhus, Gymnastiksalen

VI - UPPFYLLELSEN, STILLHETEN, MÖRKRET

Konsert| Linda Jankowska, Mark Tatlow

Det sjätte pilgrimsordet ramas in av Linda Jankowskas verk Parable of the Prize of Heaven.

 

EVENT
Konsertintroduktion

TID
Söndag
11 augusti
11:30  

PLATS
Församlingshemmet

Fri entré

Konsertintroduktion – Mark Tatlow

EVENT
Konsert

TID
Söndag
11 augusti
12:00  

PLATS
Kalvs Kyrka

VII — ÅTERFÖRENINGEN, BEKYMMERSLÖSHETEN, ÅSKAN

Konsert | Gageego! ensemble mosaik Mark Tatlow Elena Gabbrielli Klaus Lang Chris du Preez Kalvkören

Musik av Thomas Tallis, Arvo Pärt, Klaus Lang, Sofia Gubaidulina, Luigi Nono och Joseph Haydn.

En musikalisk vandring och en festival avslutas. 20 årsjubileet är till ända och vi tar del av musik som ger eko genom flera sekel.