MENU CLOSE

Kompositionsakademin

2018 hölls den första internationella kompositionsakademin. 2021 satte pandemin stopp för den, men försiktigt återupptog vi satsningen under förra årets festival. Tonsättarna Klaus Lang och Pierluigi Billone medverkade som lärare, och musiker ur Soyuz Zurich och vår speciella Luigi Nono-trio gav workshops. Som resultat av akademin fick de tre studenter som förra året deltog i uppgift att skriva varsitt stycke till årets festival, att framföras av någon av våra många ensembler. Det är med stor glädje som vi i år bereder plats åt Love Carbin och Emil Nilssons musik genom ensemblerna Gageego! och ensemble mosaik.

Love Carbin

Love Carbins komponerande rör sig mot musikens gränser: det befinner sig i tystnadens, i styrkan, i densiteten och gleshetens utmarker. I sitt komponerande tar han inspiration från poesi, konst, och film. Musiken är samtidigt kraftfull och intim, och när dessa motpoler möts skapas poetiska ljudvärldar.

il för stråktrio (skrivet för ensemble mosaiks konsert 12 augusti kl 16.00)

”il” – titeln väcker kanske frågor. Ilar något? Nja, snarare föreställer jag mig il som ett kapat ord: någonting saknas. När jag föreställde mig en stråktrio hörde jag först låga, skallrande strängar – jag bestämde mig för att alla instrumenten skulle ha en (rejält) nedstämd sträng. Det gör att ljudet från stråkarna blir tystare och mer brusigt. Med detta som början kunde jag sedan skulptera verket ur detta grundljud. Jag jobbar intuitivt och nästan koreografiskt: jag köpte en fiol och försökte själv hitta rörelser längsmed instrument. Ibland händer mycket, ibland nästan ingenting.

Emil Nilsson

Emil Nilsson är en tonsättare och musiker verksam i Göteborg. Han arbetar huvudsakligen med akustisk kammarmusik och är särskilt intresserad av att undersöka musikens klangliga egenskaper. Våren 2023 tog Nilsson examen från Högskolan för scen och musik där han studerat komposition. Han har tidigare samarbetat med ensembler som Norrbotten Neo, Curious Chamber Players och fler.

Transparent structure för altflöjt, slagverk och cello (skrivet för Gageego!s konsert 12 augusti 13.00)

’ett fortsatt utforskande av det klangligas poetiska potential’