MENU CLOSE

Åsa Stjerna

Åsa Stjerna är en svensk installationskonstnär, forskare och pedagog som använder ljud och lyssnande som tillvägagångssätt för konstnärligt utforskande. Genom platsspecifika installationer undersöker hon det soniskas potential att hörbargöra underliggande berättelser och dolda förhållanden, kopplade till en plats. Med perceptuella och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt syftar hennes verk till att skapa sammankopplingar mellan det förflutna och nuet, det lokala och det globala, samt det mänskliga och det mer-än-mänskliga. Genom detta vill hon omförhandla vårt sätt att lyssna och skapa känsla för platser som komplexa ekologier. Flera av hennes projekt involverar naturvetenskapligt samarbete, där hon undersöker hur samverkan mellan vetenskap och konst kan skapa nya konstnärliga former av lyssnande som fördjupar vår relation till världen omkring oss.

Stjerna har ställt ut bland annat vid Transmediale Media Festival i Berlin, Tyskland; Nordic Music Days i Stockholm; Ultima Contemporary Music Festival i Oslo; och vid Akademie der Künste i Berlin. Hennes verk inkluderar flera permanenta offentliga uppdrag. Stjerna har nyligen avslutat ett internationellt postdoc-projekt i konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet. Innan detta var hon gästprofessor i ljudkonst vid Hochschule für Bildende Künste i Braunschweig, Tyskland.

EVENT
Ljudkonstvernissage

TID
Torsdag
8 augusti
   kl.
19:00  

PLATS
LADAN, Kyrkbyn Prästgården 2, 512 61 Kalv

Fri entré

MARE BALTICUM | LAMENTO

Dubbelt Ljudkonstvernissage | Åsa Stjerna

Mare Balticum är en konstnärlig undersökning av det antropocena ljudlandskapet i Östersjön. Verket utgör Åsa Stjernas konstnärliga del som medverkande konstnär i det naturvetenskapliga forskningsprojektet Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape: BIAS, 2013. Genom att samla forskare från sex Östersjönationer undersökte forskningsprojektet mänskligt framkallat buller i Östersjön. Med hjälp av trettioåtta hydrofoner, genomfördes inspelningar av olika platser i Östersjön vid exakt samma ögonblick varje timme, varje dag, under ett helt år. Genom detta skapades en sonisk karta över Östersjön som gjorde det möjligt för forskarna att mäta effekterna av mänskligt framkallat ljud i havet.

I Mare Balticum har ljudupptagningar från tolv olika platser i Östersjön kombinerats så som de uppmättes vid exakt samma tidpunkt för att skapa ett, synkroniserat porträtt av Östersjön. Genom detta sträcker sig verket från Bottenhavet i norr till Öresund i söder, och från öster vid Estlands kust till väster i den danska skärgården.

I installationen sammanstrålar marint liv, naturens krafter och den ständiga närvaron av människans ljud – det knappt märkbara och det som dränker och tystar. I ljudinstallationen representerar varje högtalare en specifik plats i Östersjön där ljudinspelningar gjordes. Specifika platser i Östersjön tillåts i ljudinstallationen på detta sätt smälta samman, ibland som ensamma röster och ibland som ensembler. Tillsammans utgör de en geografisk koreografi som bjuder in besökaren att vandra sig från plats till plats.

 

EVENT
Musikvandring

TID
Söndag
11 augusti
   kl.
10:00  

PLATS
Församlingshemmet

Fri entré

LAMENTO – en installation för en skog

Musikvandring | Åsa Stjerna
samling vid församlingshemmet

Lamento – det italienska ordet för klago- eller sorgesång – är ett ljudverk skapat för en skog. Den uppmärksamme besökaren kan höra lågmälda toner och ljud från åtta olika pianon som spelas upp från åtta högtalare placerade inne i skogen. Långsamt framträder en oändlig skala som förgrenar sig i grönskan och blandas samman med platsens ljud.

Med Lamento har Åsa Stjerna velat undersöka relationen mellan träd och trä, mellan natur och kultur, och hur de föremål av trä vi omger oss med, alla bär på samma historia: att en gång ha varit levande väsen i en skog. I verket har hon intresserat sig för pianot och dess förflutna som träd och hur denna historia och tillvaro kan göras hörbar. Hon har experimenterat med att spela in toner och ljud alstrade från pianots klangkropp av trä och låtit dessa möta den skogsvärld de en gång kom ifrån.

Genom att ställa två ljudlager mot varandra har hon i Lamento velat göra relationen trä och träd, kultur och natur, människa och mer-än-människa hörbar. I verket smälter allt detta för en kort tid samman.

Lamento skapades redan 2006 och kan i år, 2024, äntligen få sitt uruppförande under Kalvfestivalen.