MENU CLOSE

Kalv välkomnar Hidden Mother!

I denna osäkra tid, så väljer Kalvfestivalen att med hoppet som ledord fortsätta tillkännage årets akter. Näst på tur är slagverks- och scenkonstduon Hidden Mother, som utgörs av Magdalena Meitzner och Ulrik Nilsson!

I grunden en slagverksduo, men deras signum är idag ett annat: deras ljudvärld är på samma gång experimentell scenkonst såväl som ljudkonst. Deras konserter har ofta en rituell slagsida och under Kalvfestivalen får vi se dem i flera olika roller.

Hidden Mother är även en del av årets internationella kompositionsakademi och de kommer därför att tillsammans med akademideltagarna bo i Kalv under veckan inför festivalen. Den community av musiker, tonsättare och skribenter som därmed skapas är en central del i Kalvfestivalens ambition att vara ett centrum för nutida konstmusik i Sverige.

Under festivalen kommer Hidden Mother även att medverka som konstnärer genom en utställning av Ulrik Nilssons författar-alter ego Hector Meinhofs fotografier från boken Three Nails, Four Woundssom kommer att visas på Kalvs skola. Foton och Hidden Mother har en explicit koppling. Deras ensemblenamn kommer sig av 1800- talsfotografiets just ”gömda mödrar”. Dåtidens fotografis långa exponeringstid krävde ett stilla objekt, något som för små barn kunde vara utmanande. Genom att hänga ett lakan över modern (eller för den delen fadern) kunde barnet osynligt hållas fast eller – måhända – subversivt uppmanas att sitta still.

Hidden Mothers medverkan på årets Kalvfestivalen görs möjligt genom projektet Borduner och Scenkonst i Kalv genom Statens Musikverk och Tore G Wärenstams stiftelse samt Västra Götalandsregionen, Svenljunga kommun och Statens Kulturråd.