MENU CLOSE

Workshop i musikjournalistik i Kalv

WORKSHOP I MUSIKJOURNALISTIK I KALV
8-11 AUGUSTI 2019

DEADLINE för anmälan: 15 juni

En av Sveriges viktigaste festivaler för internationell samtida konstmusik, Kalvfestivalen, arrangerar i
samarbete med den kulturtidskrifterna Kokpunkten | Critical Point och Positionen en workshop i musikjournalistik.
Workshopen innebär ett aktivt deltagande i festivalen. Tillsammans med kursledaren, Andreas
Engström, går du som deltagare på konserter, deltar i seminarier, intervjuar konstnärer, samtalar. Detta
bildar underlaget för texter som produceras under seminarier. Vi övar oss i kritiskt skrivande och
redaktionellt arbete och producerar tillsammans ett temanummer av Kokpunkten | Critical Point som
kommer att publiceras på nätet kort efter festivalens slut. Temat för numret är ”Alternativmusik på
landsbygden” och handlar således om avancerad samtidskonst och relationen till lands- och
glesbygdskultur.

SKRIVA MUSIKKRITIK & PRODUCERA EN KULTURTIDSKRIFT
Workshopen ges parallellt med festivalens fyra dagar med cirka två timmars seminarium per dag. Vi
diskuterar gemensamt kritik/musikjournalistyrket samt hur man skriver i olika medier för olika
målgrupper. Kursdeltagarna tilldelas bestämda uppgifter. Kursledaren fungerar som en slags
arbetsledare, mentor och redaktör. Syftet är att utveckla det egna skrivandet och att tillsammans i grupp
hjälpas åt att nå bästa möjliga resultat. Gruppen utgör en tidskriftsredaktion och samtliga producerade
texter kommer att publiceras i kulturtidskriften Kokpunkten | Critical Point, för vilken deltagarna i
workshopen således är gästredaktörer. En merit att ta med sig ut i arbetslivet.

SPRÅK?
Kursen ges på svenska men beroende på deltagarsammansättning kan även engelska, norska, danska
och tyska fungera som språk.

VEM KAN DELTA?
Skrivarworkshopen riktar sig till studenter i musikvetenskap eller de andra konstvetenskapliga ämnena,
studenter i komposition eller instrument vid musikhögskola, journaliststuderande med inriktning på
kultur samt redan verksamma kritiker och kulturskribenter, eller till den som helt enkelt är nyfiken och
vill testa på att skriva!

KOSTNAD
Avgiften för workshopen är 1000 kr och då ingår mat och boende i Kalv under de fyra dagar
workshopen pågår. Biljetter till hela festivalen ingår också.

ANMÄLAN
Anmälan skickas till johan@kalvfestival.se och ska innehålla en kort presentation av dig själv.


HOPPAS VI SES I KALV!


Andreas Engström

Ledare för skrivarworkshopen är Andreas Engström, musikvetare och erfaren kulturskribent och
redaktör. Han har skrivit musikkritik i dagstidningar, medverkat i en rad svenska och internationella
tidskrifter samt lett kurser i journalistik i Sverige och utomlands. Han var under drygt tio år redaktör för
den svenska tidskriften Nutida Musik samt för den internationella World New Music Magazine – båda om
samtida konstmusik och ljudkonst. Nyligen gav han tillsammans med Åsa Stjerna ut antologin
Ljudkonst. Sedan en tid är han redaktör för den tyska tidskriften om samtida konstmusik och ljudkonst,
Positionen.

Kokpunkten | Critical Point
Kokpunkten | Critical Point är en svensk internationell tidskrift för kritik. Tidskriften publiceras med fyra
nummer per år, på nätet eller i tryckt form. Huvudredaktörer är Øyvind Vågen och Andreas Engström,
men redaktörskapet är öppet och kan överlåtas i samband med olika projekt, som workshopen vid
Kalv-festivalen. Kokpunkten | Critical Point är mångspråkig och således publiceras texterna på de språk
som redaktionen för tillfället behärskar. Texterna för numret under Kalv-Festivalen kan publiceras på
svenska, ”skandinaviska”, engelska, tyska, spanska eller franska. Samtliga texter kommer dock också att
översättas till svenska.

Här hittar du utlysningen som PDF!