MENU CLOSE

Vernissage | Three nails, four wounds

FREDAG 13 AUGUSTI 14.00 | Skolan Fri entré 

Under årets festival bjuds publiken att i flera konserter ta del av Hidden Mothers musicerande, vilket är ett konstnärskap som i all väsentlighet rör sig inom flera performativa fält, till och med deras ensemblenamn vittnar om ett; fotografikonsten. Om detta blir det samtal och en pågående utställning i Kalvs gamla skolhus från fredagen den 13 augusti. Vernissaget kommer också att inkludera uruppförandet av Kajsa Antonssons verk ”Vad jag tänker på när jag tänker på ljud”.

Hidden Mother har tagit sitt namn efter ett trick som användes när man fotograferade barn under fotografins koltålder.

De så kallade Hidden Mother-fotografierna dök upp under andra halvan av 1800-talet. På den tiden var exponeringstiden lång, ibland flera minuter beroende på vilken fotografisk teknik som användes (t. ex daguerreotypier). För små barn kunde det vara svårt att sitta still, något som blev ett problem då man skulle ta porträttbilder. Man löste detta genom att täcka över mammans huvud och kropp med ett skynke och placera barnet i hennes knä. Mamman kunde då hålla fast sitt barn och samtidigt förmana barnet att sitta still. Sannolikt var det inte endast mödrar under skynket utan även barnflickor eller fotoassistenter fick rycka in då de små trilskades. En och annan ”hidden father” finns också avbildad för eftervärlden.

Under namnet Hector Meinhof har Ulrik Nilsson, en av medlemmarna i Hidden Mother, publicerat en roman – ”Three nails, four wounds” – som illustreras av antika fotografier, bl. a ett stort urval av hidden mother-fotografier. Med utgångspunkt i detta fotografiska ”phenomenon” samtalar Ulrik Nilsson och Esaias Järnegard om foto, musik och litteratur. Fotoutställningen som visas under Kalvfestivalen består av fotografier från Ulrik Nilssons privata samling.