MENU CLOSE

Tänkvärd musik på årets Kalvfestival

Duon Barry Guy och Maya Homburger är en av de mest intressanta i skärningspunkten mellan komponerat och improviserat, nutida och barock. Barry Guys bakgrund innefattar såväl jazz, kammar- och orkestermusik samt samarbeten med Evan Parker, Paul Lytton och Mats Gustafsson. Maya Homburger är expert på barockviolin och tillsammans kombinerar duon improviserat med tidig musik och sätter de moderna uttrycken i relief med den historiska bakgrunden. Barry Guy och Maya Homburger framträder på Göteborgs Kulturkalas och fortsätter sedan till Kalvfestivalen.

Kalvfestivalens projektlabb är det rum där vi utforskar nya kreativa fält i mötet mellan musik och omvärld. I år presenteras resultatet av det projekt som arbetat sedan förra årets festival. Projektet rör sig omkring begreppet sanning och hämtar näring ur Karin Boyes roman Kallocain. Deltagarna vill ”återställa balansen mellan det vi tror och det vi vet” med sin miniopera för två röster.

Som startsträcka för utforskandet av sanningsbegreppet hålls ett filosofikafé med filosofen Kim Solin och prof. em. Sven-Eric Liedman. Frågor som berörs är vad det innebär att något är sant, absolut och relativ sanning samt rätten till sanning.

Under Sten Sandells ljudinstallation Borduna Spatial i Kalvs Kyrka finns under sena kvällen tillfälle till eftertanke och reflektion.

Kalvfestivalens Pilgrimsvandring ger på söndag förmiddag ytterligare tillfälle till eftertanke, nu med naturen som bakgrund och med sju nya tonsättningar av poesi från hela världen som inspiration.

Övriga inslag på Kalvfestivalen 2010 är ny musik för brass med Linnékvintetten, Mubil – den elektroakustiska skåpbilen, videokonst från Borås Konstmuseum och i samband med denna en performance med Peter Uhr och Elin Nederman.

Kalvfestivalen är en festival för nyskriven konstmusik som har arrangerats i Kalv, Svenljunga sedan 2004. Profilen innehåller gränsöverskridande samarbeten mellan musik och samhälle, och internationella utvecklingsprojekt för utveckling av konstarten och musiken ställning i samhället. Kalvfestivalen bedrivs i nära samarbete med kommun och lokalsamhälle.

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen med stöd från bl.a. Västra Götalandsregionen, Rikskonserter, Statens Kulturråd, KulturKontakt Nord, Musik i Halland, Svenljunga kommun, Sjuhärads kommunalförbund, OPEN, RANK, Stockholms kulturförvaltning, Franska Institutet i Sverige, Borås konstmuseum och Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad.