MENU CLOSE

Programmet för årets Kalvfestival klart!

Årets Kalvfestival domineras av den mänskliga rösten. Nya verk och nya sätt att använda rösten blir viktiga inslag när den femte festivalen för ny konstmusik hålls i Kalv den 15-17 augusti.

Lördagen börjar med en ny opera i miniatyr för en sångerska och slagverk. Operan är skriven av tonsättaren Paula af Malmborg Ward som gjort sig känd genom sina sceniska verk för Vadstenaakademin, Göteborgsoperan, Norrlandsoperan m.fl. Operan som är beställd av Rikskonserter framförs i samarbete med Kalvs hembygdsförening.

Nordic Voices är en norsk vokalensemble som specialiserar sig på nyskriven musik och på nya sätt att använda rösten. Inspirationen till de nya teknikerna kommer från olika folkslag världen över som i sin egen musik frambringar ovanliga ljud med sina röster. Nordic Voices ger en workshop i Backa Loge kafé där de berättar om sin utforskning av den globala världens röstlandskap. På kvällen får vi höra dem i en konsert i Kalvs kyrka där de framför nya verk blandat med renässansmusik.

Den till omfånget största sångarupplevelsen kommer som festivalens avslutning, då en stor kör av amatörer och professionella samlas för att framföra Cornelius Cardews verk The Great Learning, paragraph 7. Det en timme långa verket som är skrivet för att kunna framföras av otränade röster bygger på en kort text av Konfucius. Under den gångna vintern har körsångare från hela Sjuhärad och Göteborg inbjudits att delta i körprojektet.

Det övriga programmet bjuder på nutida klassiker, bl.a. två verk av den i år hundraårige Elliott Carter. Dessutom ytterligare ett besök från Norge – BIT20 Duo Rendez Vous som framför ett program med musik från Norden och Baltikum.

Kalvfestivalen har profilerat sig som en festival för nutida konstmusik som samarbetar med lokalsamhället och bygger broar mellan konstarter och kunskapsområden. Samarbetet med de lokala föreningarna är tätt, och programmets innehåll består ofta av musik som har sina rötter i bygden. I år har en tonsättare av elektroakustisk musik, Rolf Enström, undersökt de akustiska förhållandena på flera platser och samlat in ljud på AB Wästgöta Plast för att skapa ett verk byggt på ljudmiljön i Kalv. Verket som är beställt av Rikskonserter, kommer att framföras utomhus om vädret tillåter.

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen med stöd av bl.a. Västra Götalandsregionen, Rikskonserter, Svenljunga kommun, Sjuhärads Kommunalförbund, Kungliga Musikaliska Akademien, OPEN, JCEGroup, Mjöbäcks Sparbank, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Kalvs bygdegårdsförening, Kalvs Idrottsförening, Kalvs hembygdsförening, Kalvs Byalag m.fl.