MENU CLOSE

Programmet är klart!

Årets Kalvfestival erbjuder på en mångfacetterad musikalisk upplevelse, anpassad för miljön och med möjlighet att delta i skapandet. R. Murray Schafers sällan framförda verk Music for a Wilderness Lake för tolv tromboner är skapat utifrån en önskan att återupptäcka det ursprungliga i den ljudande samverkan mellan människan och hennes omgivning. Det är musik som lämnat det slutna och förkonstlade och vandrat ut i naturen för att förena sig med dess ljud. I Kalv är detta en tradition som vi odlar. Verket är i två delar som framförs vid skymning och gryning.

I bokskogen vid Kalvsjön kommer studenter vid Högskolan för scen och musik i Göteborg att förvandla lövsalarna till ett utställningsrum för ljudkonstinstallationer. Konstverk som förhåller sig till miljön och placerar oss i ett spänningsfält mellan konst och natur.

För den som vill delta i musikskapandet erbjuder Duo Ego (som är ett av RANKs Artist-In-Motionprojekt) en workshop där man utan förkunskaper kan vara med och spela musik av John Cage. Vi ägnar en förmiddag åt att på ett lustfyllt sätt öva in och framföra hans musik.

I Kalvs kyrka, med sin nu nyrenoverade orgel, får vi som tidigare uppleva de mera traditionella konserterna. Det blir klassiker som Luciano Berio och Morton Feldman, liksom flera västsvenska tonsättare. Musik som framförs av några av våra främsta interpreter av nutida musik: Sequenza Show, Gageego!, Rhythm Art Duo och organisten Ulrike Heider.

Hela programmet hittar du här!

Välkommen till en miljö för människor och musik!

Hälsningar

/ föreningen Kalvfestivalen