MENU CLOSE

Pilgrimsvandring med ny musik

Kalvfestivalen arrangerar under årets festival en kort pilgrimsvandring i samarbete med Kindaholms församling. Församlingen har arbetat med pilgrimstanken i flera år och skapat vandringsleder mellan sina fyra kyrkor. Längs en av dessa kommer under årets festival sju musiker att placeras, och tanken är att man under vandringen skall göra en kort paus vid varje station för att lyssna till ett nyskrivet stycke musik och reflektera över pilgrimstanken.

Kalvfestivalen gick i vinter ut internationellt med en uppmaning till tonsättare att komma med förslag till verk till pilgrimsvandringen. Verken skulle anknyta till något av pilgrimens sju nyckelord: långsamhet, frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet. Gensvaret var stort: totalt femtio verk inkom från tretton länder – de flesta i Europa, men även Kanada, USA, Venezuela, Chile och Australien. Ur dessa har en kommitté gjort följande urval:

Långsamhet – Slowness – Francis Malka, Kanada

Frihet- Sand – Ryan Jesperson, USA

Enkelhet – Simplicity – Rhonda Berry, Australien

Tystnad – No. 1 from Three poems to silence – Kristian Bredin, Sverige

Bekymmerslöshet – Inflesioni sospese – Raffaele Grimaldi, Italien

Delande – Sharing – Geir Sundbø, Norge

Andlighet – Metsä ja uni – Olli Virtaperko, Finland

Det stora intresse projektet har fått bidrar till att sätta Kalvfestivalen på den internationella musikkartan. De tonsättare som valts ut är inbjudna till festivalen och vi har signaler på att flera kommer att närvara, bl.a. den australienska Rhonda Berry.

Pilgrimsvandringen är ca 2-3 kilometer och varje stycke ca 3 minuter. Den börjar kl. 10.00 den 15 augusti vid Kalvs kyrka.

Efter vandringen håller prof. Jan Ling ett seminarium med temat Musiken, andligheten och kyrkan – en treenighet i upplösning. Där ges möjlighet att diskutera den nya musiken och dess förhållande till andlighet, och att höra några av pilgrimsverken i repris.

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen med stöd från Västra Götalandsregionen, Rikskonserter, Statens Kulturråd, KulturKontakt Nord, Musik i Halland, Svenljunga kommun, Sjuhärads kommunalförbund, OPEN, Levande Musik, JCEGroup, Mjöbäcks Sparbank, Kindaholms församling, Kalvs bygdegårdsförening, Kalvs Idrottsförening, Kalvs hembygdsförening, Kalvs Byalag m.fl.