MENU CLOSE
Pilgrimsvandring i Kalv

Pilgrimsvandring i Kalv 2012

PilgrimsvandringMusik har i alla tider varit ett sätt att uttrycka upplevelser när orden inte räcker till. Tanken med pilgrimsvandringen är att för en kort stund, under en vandring i naturen vända sig inåt, reflekterande och lyssnande, för att hitta sig själv och nå de djupare själslagren som bara ger sig till känna under tystnad och eftertanke.

Ett av vår tids växande hälsoproblem är att förmågan att koncentrera och fördjupa sig avtar på grund av det stora informationsflödet och kraven att hålla många bollar i luften samtidigt. Konst- och musikupplevelser kan vara vägar till större harmoni och ett sätt att hantera existentiella känslor utan ideologiskt och konfessionellt bagage. Pilgrimsvandringen är ett tillfälle att enbart ägna oss åt att uppleva naturen och musiken och tid att låta intrycken tränga in.

Under pilgrimsvandringen går deltagarna i grupp under tystnad längs leden och stannar vid varje station för att lyssna på musiken. Vandringen inleds i kyrkan med en kort introduktion. Den avslutas också där med ett kort framträdande av musikerna som gör en gemensam improvisation över pilgrimens nyckelord.

Till årets pilgrimsvandring har vi bjudit in sju musiker som var och en skall gestalta ett av pilgrimsvandringens sju nyckelord. Dessa ord är: långsamhet, frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet. Varje musiker bestämmer själv vad han/hon skall spela, det kan vara improviserat eller komponerat, men musiken måste förhålla sig till temat och till nyckelordet.

De medverkande musikerna är:

[column width=”170px” margin-right=”10px”]LÅNGSAMHET
FRIHET
ENKELHET
TYSTNAD
BEKYMMERSLÖSHET
DELANDE
ANDLIGHET[/column][column width=”145px” margin-right=”10px”]Anna Lindal
Linda Olah
Palle Dahlstedt
Christian Jormin
David Stackenäs
Josefin Cronholm
Ivo Nilsson[/column][column width=”100px” margin-right=”10px”]violin
röst
elektronik
slagverk
gitarr
röst
trombon[/column][end_columns]