MENU CLOSE

Nu börjar årets Kalvfestival!

Nu börjar årets Kalvfestival – den femtonde i ordningen! Nya musikaliska territorier utforskas och nya klanger kommer att höras.

Festivalen har föregåtts av en kompositionsakademi där åtta utvalda unga tonsättare från hela världen har skapat nya verk med två erfarna lärare som stöd. Musiken kommer att framföras av Norrbotten NEO, en av våra mest kända ensembler för ny musik.

Den musikaliska resan tar oss i år ända till Korea. Den koreanska slagverksmusikern Sori Choi blir vår guide med sina traditionella koreanska instrument.

Slutackordet i år kommer att bli klangerna i det verk som skrivits av Lisa Streich med anledning av att festivalföreningens ordförande Martin Lindman fick Föreningen Svenska Tonsättares pris som Musikens möjliggörare. Verket tar sin utgångspunkt i det lokala livet och temat är människans pågående pilgrimsvandring. En kör av bygdens sångare deltar i framförandet av verket.

Invigningen sker fredag den 10 kl. 19.00.

Välkomna!

Max Käck
projektledare