MENU CLOSE

Musiken finner nya vägar i Kalv

Kalvfestivalen 14-16 augusti 2009

Kalvfestivalen 2009 blir en pilgrimsvandring till den nya musiken. I samarbete med Kindaholms församling arrangeras en vandring längs en pilgrimsled med sju stationer på vägen, där nyskrivna verk kommer att framföras. Verken har tillkommit genom ett ”call for works” som riktats till tonsättare över hela världen. Varje komposition som framförs är komponerat med ett av pilgrimens sju nyckelord som tema. Publiken vandrar i tystnad och eftertanke från station till station och får på detta sätt uppleva både musikaliska nyskapelser och inspirerande natur, samtidigt som vandringen ger tid till eftertanke och reflektion över det man upplever.

Kalvfestivalen är en utvecklingsverkstad och en festival för ny konstmusik. I år startar vi ett ettårigt nordiskt projektlabb där tonkonstnärer genom samarbete med utommusikaliska verksamheter får möjlighet att utvidga det musikaliska fältet. Tanken med projektlabben är att musikkonstnärerna skall ge och få kreativ näring genom gränsöverskridande samarbeten med andra konstarter och kunskapsområden i samhället. Genom integrationen med andra samhällsområden vill vi också bidra till att ge konstmusiken nya vägar ut i samhället.

Musikens utveckling speglar vår tid – liksom det alltid gjort. I ett seminarium med prof. em. Jan Ling belyses musikens historiska förhållande till andlighet och religion, och hur detta i vår tid går mot upplösning.

Nya vägar för musiken bryts också av unga människor med intresse för teknik och IT. Högskolan för scen och musik i Göteborg arrangerar i år en universitetskurs i Circuit Bending. Där kan man lära sig att använda vardagliga elektronikprylar för att skapa nya ljud. En internationellt verksam konstnär på området är ledare för kursen. Efter en vecka med lödkolv och skruvmejsel kommer ett framförande med ohörda akustiska fenomen av kursdeltagarna.

Konsertprogrammet innehåller en bred skala av musikaliska uttryck. Den engelske saxofonvirtuosen Evan Parker inviger med sina tongirlander, vokalensemblen VOX attackerar publiken i bygdegården. Dessutom ytterligare flera spännande musiker och ensembler. Och mellan konserterna utställning av videokonst från Borås Konstmuseum.

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen med stöd från Västra Götalandsregionen, Rikskonserter, Statens Kulturråd, KulturKontakt Nord, Musik i Halland, Svenljunga kommun, Sjuhärads kommunalförbund, OPEN, Levande Musik, JCEGroup, Mjöbäcks Sparbank, Kindaholms församling, Kalvs bygdegårdsförening, Kalvs Idrottsförening, Kalvs hembygdsförening, Kalvs Byalag mfl.