MENU CLOSE
Landscape Quartet Guitar

Musikalisk naturvandring – Landscape Quartet

Landscape Quartet består av fyra musiker och ljudkonstnärer som arbetar med ekologisk ljudkonst med utgångspunkt i interaktion med naturen och inte representation. Genom en dialog mellan naturen och akustiska musikinstrument skapar vi verk som interagerar med naturen och kan ta form som gitarr/violin/trädskulpturer, framföranden från olika platser i naturen över internet osv. Vi närmar oss naturen med ett särskilt intresse för människans ingrepp i relief till landskapets andra karaktärsdrag, och arbetar med stigar och andra mänskilga avtryck i landskapet ser vi som en sedimentering av historia som skrivits in i naturen. Vi gör ingen radikal åtskillnad mellan “natur” och “människa” utan söker efter en mer modern förståelse av vår samhörighet med naturen. De platsspecifika projekt som vi gör ute i naturen får också ofta en representation i utställningar i gallerier och andra platser. Däri kan en ytterligare mångfald i de uttryck som emanerar ur den utmaning som det utgör att arbeta ute i naturen exponeras.

Bennett Hogg är tonsättare, improvisatör och violinist. Han undervisar vid Newcastle University och har arbetat med projekt vid STEIM i Amsterdam, EMS i Stockholm, The Royal Opera House Covent Garden, Newcastle-Gateshead AV Festival, DeMarco European Art Foundation Edinburgh. En stor del av hans produktion är elektronisk musik men han har också skrivit en kammarmusik samt i olika konstellationer som friimprovisatör, bla utgivet på den Moskvabaserade etiketten Clinical Archives.

Sabine Vogel studerade jazzflöjtspel vid Anton Bruckner Conservatory i Linz, Österrike. Hon flyttade till Berlin år 2000 och bor sedan 2005 i Potsdam. Sabine Vogel fokuserar på ett specifikt utforskande av klangliga möjligheter, både genom nya spelarter och med elektronik. Från det klangliga mikrokosmos som flöjtens insida utgör skapar hon, med hjälp av mikrofoner inne i instrumentet, musik som projicerar denna insida till en yttre musik där olika perspektiv kan mötas. Hon har arbetat med bla Anthony Braxton, Arto Lindsay, Tony Buck, Jim Denley, Chris Abrahams, Axel Dörner, Andrea Neumann, Schwimmer, Ensemble Zwischentöne och Walter Thompsons Soundpainting Orchestra.

Matthew Sansom är utbildad vid University of North Texas och i Sheffield där han avslutade sina doktorandstudier för Eric Clarke 1997 har Matthew Sansom påverkats mycket av mötet med klubb- och elektronikascenen i Sheffield under studietiden. Med ett ben i denna scen och ett annat i fri improvisation har han utvecklat en högst personlig praktik som musiker och tonsättare. Han arbetar med installationskonst, konsertmusik, fri improvisation som DJ och mer konceptuellt med frågor omkring kreativitet och populärkultur. Han undervisar vid School of Arts, University of Surrey.

Stefan Östersjö är en Sveriges mest framträdande solister inom den nya konstmusiken. Sedan sin första solo CD (svensk Grammis 1997) har han kontinuerligt spelat in soloalbum och kammarmusik och turnerat i Europa, USA och Asien. Han har arbetat som solist med dirigenter som Lothar Zagrosek, Peter Eötvös, Pierre André Valade, Mario Venzago, Franck Ollu, Andrew Manze och Tuomas Ollila. Under de sista 10 åren har Östersjö arbetat med att arbeta fram ny repertoar och nya användningsätt för stränginstrument från olika kulturer och världsdelar. Han bedriver sedan 2002 konstnärlig forskning vid Musikhögskolan i Malmö och