MENU CLOSE
Noden

Kvällskonsert – Elektroakustisk musik & fyrverkeri

Noden (2008) 18’10”

Noden är inspirerad av en paus i Karlheinz Stockhausens Klavierstück X – en alltigenom märklig paus som fascinerat mig sedan jag hörde stycket för första gången. Efter ett våldsamt ös där pianisten måste bära bomullshandskar för att inte skada sig och för att göra händernas snabba flykt över tangenterna överhuvudtaget möjlig inträder en paus av oproportionerlig längd för att avbrytas av tre toner i snabb följd för att utmynna i en lika lång paus. Hela detta 24 minuter långa stycke musik har jag komprimerat till en 0.6 sekunder lång klang som i Noden infaller just där som de tre tonerna skulle infalla om Klavierstück X var 18 minuter långt. Runt de omgivande pauserna grupperar sig sedan de våldsamma ljuden från mina tämligen beskedliga inspelningar.

Nodens form är inspirerad av Mandelbrotmängden vilket är en fraktal som jag länge försökt få ut något vettigt musikaliskt ur men inte lyckats. I Noden återfinner man inte någon matematisk grund utan snarare en överföring av Mandelbrotmängdens själva koncept – hur den utvecklas i all oändlighet och hur delar återkommer och repeteras, lite olika varje gång.

Grundidén till stycket var att spela in ljud i Kalv och använda dem till musikstycket. Musiken skulle vara av typen konkret musik d.v.s. endast bestå av ljud från vår verklighet och inte ljud framtagna på elektronisk väg. Plastindustrins ljud var självskrivna kandidater men jag ville också ta akustik från olika platser i Kalv genom att göra ”avtryck” av akustiska miljöer med hjälp av det inspelade ljudet från en startpistol. Ljudet omformas i ett datorprogram för att användas som konstgjord akustik i mitt kompositionsredskap Logic Pro.

Eftersom jag inte visste när jag skulle komma att besöka Kalv och plastfabriken, spelade jag in ljud som mycket väl skulle kunna uppstå i en ort som Kalv. Jag spelade in ljud från aluminiumfolie, en tom vitaminpillerburk, kaffemuggar, vatten. Dessa ljud bearbetade jag i min studio på traditionellt vis à la ”Musique Concrète”. I mars 2008 spelade jag in ljud från maskinerna på Wästgöta Plast och sköt med startpistol på olika platser i Kalv. Maskinljuden kom att bli svåra att bearbeta på samma sätt som de andra ljuden. Istället fick de anta sin normala skepnad eller bilda utgångsmaterial för ”faltning”. Faltning är en matematisk process där två olika ljud lånar karakteristika från varandra och bildar ofta klangliga sjok av märklig karaktär. Speciellt alluminiumfolieljuden fick jag till så omutliga och våldsamma som maskinljuden är.

I Noden möts och transformeras de olika ljuden så att aluminiumfolien blir maskinlik och maskinljuden blir idébärare, transportörer och befinner sig sällan i förgrunden. Den aggressiva ringklockan som påkallar personalens uppmärksamhet får en speciell roll i stycket likaså det otroligt våldsamma ljudet från en maskin jag direkt kom att kalla Minotaurusmaskinen, med vilken man svetsar lakansstora plastfilmer.

Maskiner, maskiner, maskiner, repetitiva mönster – loopar – det här är mina loopar – på mina villkor.

Noden beställdes av Kalvfestivalen, en årligen återkommande musikfestival på orten Kalv i Västergötland, en festival för nyskriven konstmusik. Beställningen gjordes med stöd av Svenska Rikskonserter och komponerades 2008.

Rolf Enström