MENU CLOSE

| EVENT:
Konsert  

TID:
Lördag 14 augusti 13:30
(insläpp / biljettförsäljning 12:30)

| PLATS:
Kalvsjöholmsbolagets verkstad

RAGE Thormbones | Otämjda brassklanger

Aled Smith – bound, dragged through the arteries of broken glass [uruppförande]

Liza Lim – Pharmakon

Dmitri Kourliandski – tube space ii

Anton Lindström – Saurus [uruppförande]

Raven Chacon – Echo Contest

 

Trombonduon RAGE Thormbones ger i Kalvsjöholms verkstad en säregen blandning av tonsättare: akademistudenterna Anton Lindström och Aled Smiths musik ramas in av akademiläraren Dmitri Kourliandskis dubbelbottnade tube space ii. Därutöver får vi oss till del Raven Chacons Echo contest och Liza Lims Pharmakon. Två tonsättare som förenas i en delad erfarenhet att som ursprungsminoritet (navajo respektive aboriginsk) ändå ta plats och vara föregångare inom den nutida konstmusiken. 

 

Pharmakon – “…it has no mind. It is not wise, nor does it promise any wisdom. It is beautiful, and despite what the poets and philosophers and theologians have said, I think beauty neither obscures truth nor reveals it. Likewise, it leads neither toward justice or away from it. It is pharmakon. It radiates.” – Maggie Nelson “Bluets” (2009) 

RAGE Thormbones är inbjudna som en del av projektet Borduner och Scenkonst i Kalv, ett projekt som stöds av Statens Musikverk och Västragötalandsregionen.
Photo © Andrew Watts

Mer info om artisten: