MENU CLOSE

Liv Kristin Holmberg & Marija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén

Liv Kristin Holmberg är forskare i konstnärligt utvecklingsarbete vid Norges Musikhögskola, Oslo. Holmberg har en magisterexamen från Konsthögskolan, Oslo och utbildad till klassisk pianist och organist vid Norges Musikhögskola, Oslo och Sibelius-Akademin. Helsingfors.

Marija Zdravkovic är född i Belgrad. Hon har en examen i måleri från fakulteten för konst i Belgrad, där hon för närvarande tar sin doktorsexamen och arbetar som biträdande professor. Marijas främsta fascination och föremål för hennes konstnärliga forskning är naturens strukturer och hur de förändras över tid. Under 2018 och 2014 samarbetade hon med Liv Kristin Holmberg på föreställningar i Bergen, Tromsø, Oslo och Skien.

Aija Jönsson Sillén är en konstnär och musiker som nyligen avslutat sina studier i komposition på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Genom att konstruera ljudande artefakter och arbeta med aleatoriska tekniker försöker hon sudda gränser mellan komposition, ljudkonst och improvisation. I hennes verk rör sig mer eller mindre dolda narrativ, oftast fiktiva men med förankring i verkligheten. I de flesta fall handlar det om sociala hierarkier, kommunikation och gemenskap. 

EVENT
Introduktion till performance

TID
Torsdag
10 augusti
   kl. 21
:00  

PLATS
Församlingshemmet

Fri entré

Performance-introduktion | Liv Kristin Holmberg om konstens liturgi

Om evenemanget 

Performancekonstnären och organisten Liv Kristin Holmberg har sedan många år fördjupat sig i skärningspunkten mellan det teologiska och det konstnärliga. De senaste åren under samlingsnamnet Konstliturgin har flera skiftande projekt vuxit fram som utmanar och uppmanar till upptäckten av det andliga och det konstnärliga på ett djupt omskakande vis. Så här skriver Liv Kristin själv:

”Konstliturgin skulle kunna beskrivas som en rituell musikteater baserad på en utopisk filosofi, där jag utvecklar nya liturgiska element för existentiella händelser och livsövergångar: En sorts metafysisk teater av det verkliga. Min konstnärliga bakgrund som kyrkomusiker och performancekonstnär är kärnan i en mångårig scenkonst- och performativ praktik, där jag undersöker kantorns roll som rituell mästare.”

I kvällens introduktion berättar hon utförligare…

VIKTIG INFORMATION!

För att få deltaga i performancet (som görs för en person åt gången) skickas anmälan till info@kalvfestival.se därefter mottar man en specifik tid då man ombeds att inställa sig i kyrkan för att sedan ledsagas och uppleva I den mörka timmen.

EVENT
Performance

TID
Torsdag
10 augusti
kl.
22.
00  – 02.00

PLATS
Kalvs kyrka

Föranmälan krävs
info@kalvfestival.se

Liv Kristin Holmberg & Mariija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén | I den mörka timmen

Performance av Liv Kristin Holmberg med assistans av Marija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén

EVENT
Performance

TID
Fredag
11 augusti
kl.
22.
00  – 02.00

PLATS
Kalvs kyrka

Föranmälan krävs
info@kalvfestival.se

Liv Kristin Holmberg & Mariija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén | I den mörka timmen

Performance av Liv Kristin Holmberg med assistans av Marija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén

EVENT
Performance

TID
Lördag
12 augusti
kl.
22.
00  – 24.00

PLATS
Kalvs kyrka

Föranmälan krävs
info@kalvfestival.se

Liv Kristin Holmberg & Mariija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén | I den mörka timmen

Performance av Liv Kristin Holmberg med assistans av Marija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén

Om evenemanget 

I den mörka timmen är en ritual för att möta mörkret, Les Ténèbres: det är ett möte med sig själv. I den mörka timmen är specifikt utarbetad för Kalv: dess kyrka, dess ort, dess människor och dess festival.

Titeln är hämtad från det nionde avsnittet av Olivier Messiaens sista verk för orgel, Le Livre du Saint -Sacrament (Boken om det heliga sakramentet), som utgör grunden för det musikaliska innehållet. Föreställningen är filosofiskt förankrad i Heideggers begrepp vara-mot-döden, där ett möte med sin egen rädsla och smärta kan ses som en öppning av igenkänning; en möjlighet att bli verklig, att bli oss själva.

EVENT
Gravöl

TID
Lördag
12 augusti
   kl. 24
:00  

PLATS
Vid Kalvs kyrka

Fri entré

Gravöl | Liv Kristin Holmberg & Marija Zdrakovic & Aija Jönsson Sillén

Les Ténèbres – I den mörka timmen, gemensamt avslut 

(Obs! till detta gemensamma avslut krävs ingen föranmälan)

 

Om evenemanget 

Performancet I den mörka timmen får här ett gemensamt avslut, där alla som vill (oavsett om man deltagit eller ej i performancet) kan delta. I sommarmörkret delas erfarenheter, och vi blickar tillsammans mot ljuset.