MENU CLOSE

Gageego!

Gageego! bildades 1995 och arbetar med att utforska och göra den nutida musiken mer tillgänglig. Som en av de viktigaste aktörerna i Musiksverige uppskattas ensemblen för att på ett lustfyllt och nyfiket sätt tolka dagens musik på högsta tekniska och konstnärliga nivå.

Gruppen samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, Heinz Karl Gruber och Pierre-André Valade.

Förutom konserter i Sverige har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland, Danmark och Kina samt gästspelat på Lange Nacht der Neue Klänge i Wiens konserthus.

Gruppen har sedan ett antal år en egen konsertserie i Göteborgs konserthus.

Och på samma sätt som Gageego! föddes ur ett antal musikers behov av att spela kammarmusik på hög nivå, drivs gruppen i dag vidare av nya utmaningar, såväl konstnärliga som tekniska, i både moderna klassiker och det alldeles nyskrivna. Framgångarna samt gensvaret från publiken sporrar ensemblen till vidare upptäckarlust och förnyelse.

Anders Jonhäll, flöjt
Martin Ödlund, slagverk
Johan Stern, cello

EVENT
Konsert

TID
Lördag
12 augusti
   kl.
13:00  

PLATS
Kalvs kyrka

Gageego! | hemliga viskningar

Om konserten

Att ’från hemliga viskningar frammana artikulerade, vackra och abstrakta ljud’, är inte bara utgångspunkten för Kaijja Saariahos Laconsime de l’aile, utan är ett genomgående tema i dagens konsert med Gageego! Hos Saariahos båda verk – åtskilda av 15 år – har måhända det som i det tidiga 80-talet var en ambition blivit själva grunden för komponerandet i det sena 90- talet. I Barretts Inward som i sak är en av delarna i det utopiska helaftonsverket The opening of the mouth, möter vi en liknande rörelse men i motsatt riktning; de abstrakta ljuden (inte minst genom den komplexa notbilden, kom och titta på våra noter efter konserten!) söker det dolda. The opening of the mouth tar sin titel från en uråldrig egyptisk dödsritual. I Emil Nilssons uruppförande så möter vi återigen skärningspunkten mellan det hemliga, det vackra och de abstrakta formerna, som Nilsson själv skriver om sitt nya verk: ”[trion är] ett fortsatt utforskande av det klangligas poetiska potential”.

 

Program 

Kaija Saariaho – Laconisme de l’aile [1982] – för soloflöjt

Simon Steen-Andersen – Beside Besides [2003] – för slagverk och cello

Wolfgang Rihm – Deploration [1973] – för flöjt, cello och slagverk

Richard Barrett – Inward [1994-95] – för flöjt och slagverk

Kaiija Saariaho – Spins and Spells [1997] – för solocello

Emil Nilsson – transparent structure [2023], uruppförande – för altflöjt, cello och slagverk