MENU CLOSE

ensemble mosaik

Ensemblen mosaik grundades 1997 i Berlin och har utvecklats till att bli en av de mest mångsidiga och experimentella ensemblerna inom den samtida musiken. Utöver sina enastående musiker visar de kreativ individualitet och en aldrig sinande experimentlusta. Genom år av nära samarbeten med den unga tonsättargenerationen och en nyfikenhet inför teknologins möjligheter har format ensemble mosaiks särart. Ett utökat fokus ges till konsertformen, där det sceniska och det visuella, och att överhuvudtaget utmana det traditionella konsertformatet understryks. Det samspelar och blir till ett medskapande element för att även skapa nya kopplingar verk, och lyssnande, och musicerande samman, och därigenom ge publiken en fördjupad konsertupplevelse.

Under KALVFESTIVALEN 2023 får vi oss till dels följande musiker ur ensemble mosaik:

Christian Vogel – klarinett
Ernst Surberg – piano/klaviatur
Chatschatur Kanajan – violin
Karen Lorenz – viola
Niklas Seidl – cello

Mer info om artisten:

EVENT
Huskonsert

TID
Onsdag
9 augusti
   kl. 20
:00  

PLATS
Lärargården

Föranmälan krävs
info@kalvfestival.se

ensemble mosaik | I beröring med Jorden I

Om konserten

Ensemble mosaik medverkar under årets festival i två konsertprogram under devisen I beröring med Jorden. Här i den första, intima huskonserten, visas (hörs!) i miniatyr hur experimentell musik, producerad mestadels utanför mainstream, kanske i isolerade former hemmavid, interagerar med det yttre. Medan den strukturalistiska Spahlinger i sitt kanske mest känslosamma stycke låter renässanstonsättaren Guillaume Dufays chanson adieu m’amour speglas genom sin (Sphalingers) teoretiska ljudvärld, lånar Antje Vowinkel, kompositör och improvisatör från Berlin, högtalare från tjusiga bilar för att ge dem ett nytt ”ljudande” hem genom lågfrekventa, pulserande effekter med hjälp av olika texturer och föremål från det dagliga livet. Liisa Hirsch, som till en början skrev sin trio för barockinstrument, söker efter instrumentens dynamik, som styrs av stråkens intensitet och genom det hittar en indirekt port till den tidiga musikens (renässansens) estetik.

 

Program 

Mathias Spahlinger – adieu m’amour – hommage à guillaume dufay [1982/83] – för violin och cello

Antje Vowinckel – Hubraum [2020/2022] – för 2 musiker

Liisaa Hirsch – Dynamics of Contact [2017/2021] – för stråktrio

EVENT
Konsert

TID
Lördag
11 augusti
   kl.
16:00  

PLATS
Kalvs kyrka

ensemble mosaik | I beröring med Jorden II

Om konserten

Ensemble mosaik medverkar under årets festival i två konsertprogram under devisen I beröring med Jorden. Här i den andra delen av ”I beröring med Jorden” involveras återigen minnen av tidig musik. I både Allessandrinis och Valenzuelas musik är det ingraverat i titlarna såväl som i själva musiken. I Iannottas känsliga och ljudorienterade musik utgör den poetiska titeln navet för hennes inspiration, som för henne blev till en omedelbar berättelse. En berättelse som å ena sidan skildrar bilden orden uttrycker (The people here go mad. They blame the wind), men samtidigt gör det genom att med ljuden gestalta de jordiska ljuden. Ricardo Eizirik dras i sin musik ofta till samhället vi har omkring oss. Ofta gör han musik av ”funna objekt” eller skrot. I dagens verk är det som jordar musiken det digitala och det rytmiska. Slutligen så inbegriper konserten också uruppförandet av Love Carbins stråktrio. Mer än att kanske vara en beröring av jorden så är det det första mötet ensemblen och Carbin emellan. Och därigenom ett typexempel på den musikaliska mylla som vår ensemble bygger sin existens och nyfikenhet på.

 

Program 

Patricia Alessandrini – Homage à Purcell [2010]  – för klarinett, violin, cello, piano och elektronik

Love Carbin – Il [2023], uruppförande – för stråktrio

Manuel Rodriguez Valenzuela – 64 daily self-portraits / micro-variations on a motif of Brahms

Clara Iannotta – The people here go mad. They blame the wind [2014] –för klarinett, cello, piano och speldosor

Riccardo Eizirik – obsessive compulsive music [2017/18] – för klarinett, cello och piano