MENU CLOSE

Kompositionsakademi i Kalv 2020 (2-9 augusti) – ansökan öppen!

DEADLINE för ansökan: 8 februari 2020
TILLKÄNNAGIVANDE av urval: 10 mars 2020

6-8 tonsättare (av alla åldrar, nationaliteter och konstnärliga inriktningar, även om företräde kommer att ges studenter, oetablerade tonsättare och de på väg in i yrkesbanan) inbjuds att tillbringa en vecka i Kalv arbetande, föreläsande och presenterande sin musik under överseende och hjälp från tonsättarna Clara Iannotta (Italien) och Dmitri Kourliandski (Ryssland) samt från den uppsättning av musiker/ensembler som kommer att vara en del av Kalvfestivalen 2020.

Varje deltagare erbjuds möjligheten att skriva ett nytt verk (eller föreslå ett redan skrivet verk) för 1-7 musiker (sättning kommer att fördelas av festivalledningen i samspråk med deltagaren) med en durata på 5-8 minuter. Dessa verk framförs sedan under Kalvfestivalen 2020. All stycken kommer spelas in.

Under akademin får deltagarna privat undervisning av de inbjudna lärarna, blir ombedda att presentera sin musik på seminarier samt delta på öppna föreläsningar/ workshops av de inbjudna lärarna samt av de inbjudna ensemblerna. Under veckan arbetar akademistudenterna, lärarna och ensemblerna under workshop-liknande omständigheter. Dessutom bör akademistudenterna vara beredda på att medverka i olika konsertintroducerande evenemang under festivalhelgen.

ANGÅENDE ENSEMBLERNA
De medverkande ensemblerna kommer att vara alltifrån mer typiska kammarensembler, till musiker som gärna arbetar med elektronik och DIY- lösningar till en duo ensemble som primärt arbetar performance-orienterat. I ansökningsformuläret väljer den sökande en eller flera kategorier för den nya kompositionen. De medverkande ensemblerna kommer att tillkännages under våren, men kommer att vara tillgängliga de utvalda akademistudenterna när urvalsprocessen är klar. 

ANSÖKAN
Ansökan görs enbart online via någon av dessa länkar (använd om möjligt den första):
https://forms.gle/Q5s9hEMpyzFCzp3H9 (med filuppladdning, kräver inloggning på Google-konto)
https://forms.gle/5R3xJFfGwQV48KXq7 (utan filuppladdning, ingen inloggning krävs)

BOENDE OCH RESA
Alla deltagare kommer att husera i Kalv i delad boendeform (3-4 personer per rum). Frukost, lunch, middag är inkluderat för hela vistelsen samt biljetter till alla konserter/ evenemang under festivalen. Resa till och från Kalv från Göteborg täcks av akademin, men resor därutöver bekostas själv.

Det föreligger ingen kursavgift, men kostnaden för boende och logi (helpension) är 5000 SEK.

Kontakta oss på academy@kalvfestival.se för eventuella frågor!

Vi gläder oss till att välkomna er till Kalv!