MENU CLOSE

Kalvfestivalen firar Föreningen Svenska Tonsättares hundraårsjubileum med bokprojekt

Föreningen Svenska Tonsättare (FST), intresseorganisationen för svenska tonkonstnärer, firar i år sitt hundraårsjubileum med en rad satsningar på ny musik. Kalvfestivalen bidrar med ett unikt projekt i samarbete med gitarrduon The Gothenburg Combo, Borås Stadsbibliotek och studieförbundet Sensus. Det är ett initiativ från The Gothenburg Combo som beställt tio nya verk, vart och ett med anknytning till ett litterärt verk. Projektet har fått namnet Hur låter din favoritbok?, och gitarrduon har valt ut tio svenska tonsättare att göra en musikalisk tolkning av sin bästa läsupplevelse.

Projektet genomförs som ett samarbete med Borås Stadsbibliotek som med sin satsning Gränslösa bibliotek vill verka aktivt och uppsökande för att erbjuda kulturupplevelser och litteratur. Med sina tre bokbussar vill man att utveckla nya sätt att arbeta med kultur- och biblioteksverksamhet i Sjuhäradskommunerna. Kalvfestivalen bidrar med sitt delprojekt med en musikalisk ingång till böckernas värld.

The Gothenburg Combo påbörjar sin turné med en konsert under Kalvfestivalen den 10–12 augusti och kommer under hösten 2018 att framträda på fem platser i Boråsregionen (datum meddelas senare), i bokbuss eller på bibliotek.

https://www.gbgcombo.com
https://bibliotek.boras.se/sv/library-page/bor%C3%A5s-stadsbibliotek
www.fst.se