MENU CLOSE

Kalvfestivalen belönas

Den 22 januari fick Föreningen Kalvfestivalens ordförande Martin Lindman under högtidliga former motta Föreningen Svenska Tonsättares pris Musikens Möjliggörare. Priset delas ut till en konsertarrangör eller producent vars insatser varit av stor betydelse för nutida konstmusik. Priset innebär att mottagaren får beställa ett musikverk till ett värde av 50 000 kronor. Därutöver är priset en erkänsla för viktiga insatser för den nya musiken i landet.

Ur motiveringen:
Martin Lindman har genom åren starkt bidragit till en fördjupad diskussion om musik och existentiella frågor, och har bidragit till att Kalvfestivalen slagit in på en väg som i vår tid med de stora mänskliga problem som samhället kämpar med, kanske kan bidra med att föra in en större mänsklig och human känsla i musikkulturen. Detta är den unika kompott som blivit Kalvfestivalens grundton; att i den nyskapande och smala konstform som samtida konstmusik är, finna förbindelsen mellan natur, människa och konst. Hans öppenhet, känslighet och konstruktiva uthållighet har varit helt avgörande för vad Kalvfestivalen är idag.

Föreningen Kalvfestivalen instämmer i hyllningen av vår ordförande och gläder oss över den positiva uppmärksamhet och erkänsla som priset medför för vår verksamhet.

Årets Kalvfestival äger rum den 12-14 augusti.

Föreningen Kalvfestivalen