MENU CLOSE

Ringar på vattnet, nya nätverk

Kalvfestivalen har presenterat nyskapande musik I Kalv i tolv år och verkningarna av detta trägna arbete blir alltmer synligt. I Kalv har musikverksamheten även utanför festivalen vuxit år från år. Kalv var en av platserna för Musikcentrum Västs satsning Flyglar finns dom? En konsert för två pianister hölls i Kalvs kyrka den 19 februari.

Den 23 juni gästas Kalv av Karlsson Barock, en av Västsveriges främsta orkestrar för barockmusik. Karlsson Barock har fått översvallande recensioner för sin CD Characters som kom 2013. De framför profan musik från sexton- och sjuttonhundratalet, och i sommarens konsert får vi höra experimentell musik som skrevs i barockens slutskede i mitten av sjuttonhundratalet.

Kalvfestivalen har i år genomfört en skolturné i fem kommuner i södra Västergötland. Aktiviteterna innehöll ljudskapande experiment och instrumentbyggen liksom teckning och målning av musikaliska upplevelser. Arbetet har på varje ort utmynnat i offentliga konserter. Projektet avslutas under Kalvfestivalen med en workshop och ett framträdande med elever som deltagit. Musiker under turnén har varit Duo Gelland, Johannes Bergmark och Elsbeth Bergh.

Kalvfestivalen har tilldelats EFFE-märkning som en av 761 europeiska festivaler i 31 länder. EFFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe, är ett europeiskt nätverk för festivaler som sommaren 2014 startade en första ansökningsomgång för festivaler som uppfyller EFFE:s kriterier: konstnärligt engagemang, samhällsengagemang samt internationellt och globalt perspektiv. Att Kalvfestivalen fått EFFE:s märke innebär synlighet i EFFE:s festivalkatalog, bättre möjligheter för internationellt nätverkande och utbyten, större tillgänglighet för artister och ett erkännande av festivalens betydelse.

Vi som arbetar med Kalvfestivalen är glada för denna utmärkelse och hoppas att det kan bidra till vårt arbete med att presentera det nyaste och bästa från den europeiska och globala musikvärlden i Kalv.

MK

www.effe.eu