MENU CLOSE

Kalvfestivalen 2010 – Programmet klart!

12-15 augusti

Årets internationella inslag är duon Barry Guy och Maya Homburger. Barry Guy är en nydanande och innovativ improvisatör som får sin kontrabas att klinga på helt oväntade sätt. Oväntat är också kopplingarna till barockmusiken via Maya Homburger. Hon är expert på barockviolin och samspelar med Barry Guy så att trådar dras genom historien och de nya uttrycken sätts i relief.

Projektlabbet är Kalvfestivalens viktiga utvecklingsverkstad för samarbete över gränserna. I år presenteras resultatet av en grupp nordiska tonkonstnärers arbete med sanningsbegreppet, som det behandlas i Karin Boyes roman Kallocain. Verket är en opera för två röster och medverkar gör Girilal Baars och Juha Valkeapää.

I samband med projektlabbet anordnas ett filosofikafé med labbets filosof Kim Solin och professor emeritus Sven-Eric Liedman där publiken och artisterna får tillfälle till en fördjupad diskussion om sanning, tro och vetande.

Festivalen invigs med Linnékvintetten som framför ny musik för brassensemble. Programmet spänner över århundraden av musik från Gesualdo till Byström.

Kalvfestivalen drivs av en tro på musikens betydelse för människa och mänsklig kultur. Den pilgrimsvandring med ny musik som anordnas är ett sätt att låta musiken och naturen förenas för att skapa en väg till personlig eftertanke och reflektion. Sju sånger till utvalda dikter har beställts och kommer att framföras vid sju stationer längs en vandringsstig kring Kalv.

Kalvfestivalen samarbetar med Borås Konstmuseum som visar videokonst ur sina samlingar. Dessutom anordnar New Music Incubator ett nätverksläger för tonsättare och musiker i samband med festivalen. Och en ”elektroakustisk skåpbil” besöker Kalv med workshops omkring ljudskapande.

Kalvfestivalen är en festival för nyskriven konstmusik som har arrangerats i Kalv, Svenljunga sedan 2004. Profilen innehåller gränsöverskridande samarbeten mellan musik och samhälle, och internationella utvecklingsprojekt för utveckling av konstarten och musiken ställning i samhället. Kalvfestivalen bedrivs i nära samarbete med kommun och lokalsamhälle.

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen med stöd från bl.a. Västra Götalandsregionen, Rikskonserter, Statens Kulturråd, KulturKontakt Nord, Musik i Halland, Svenljunga kommun, Sjuhärads kommunalförbund, OPEN, Borås konstmuseum och Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad.