MENU CLOSE

Kalvfestivalen 2010 – Årets projektlabb utsett!

Den mycket uppmärksammade gitarrduon TheGothenburgCombo (David Hansson och Thomas Hansy) startar under årets Kalvfestival ett projekt med titeln Reflections from the world. Projektet syftar till att undersöka vår kultur i ett globalt perspektiv och att belysa vår egen kultur genom att inta andra kulturers utsiktspunkter. Det handlar om att förstå sin samtid utifrån ett globalt perspektiv snarare än ett västerländskt och genom kultur öppna upp för nya möten, lyssna till ljud, idéer och lukter vi inte är vana vid eller bekväma med.

Projektet drivs i samarbete med Världskulturmuseet, och övriga medverkande i projektgruppen är: Thomas Hylland Eriksen, professor, socialantropolog, författare och samhällsdebattör, Klas Grinell, idéhistoriker och globaliseringsintendent på Världskulturmuseet i Göteborg och Christian Munthe, filosof, prefekt vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet.

Projektet startar under årets festival den 12-15 augusti med en förstudie. Kalvfestivalens projektlabb är det viktigaste profilskapande inslaget i festivalens verksamhet. Projektlabben syftar till att sammanföra musiker och tonsättare med representanter för andra konstarter och kunskapsområden för att förnya musikkonsten och skapa nya kreativa fält.

Kalvfestivalen är en festival för nyskriven konstmusik som har arrangerats i Kalv, Svenljunga sedan 2004. Profilen innehåller gränsöverskridande samarbeten mellan musik och samhälle, och internationella utvecklingsprojekt för utveckling av konstarten och musiken ställning i samhället. Kalvfestivalen bedrivs i nära samarbete med kommun och lokalsamhälle.

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen med stöd från bl.a. Västra Götalandsregionen, Rikskonserter, Statens Kulturråd, KulturKontakt Nord, Musik i Halland, Svenljunga kommun, Sjuhärads kommunalförbund, OPEN, Borås konstmuseum och Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad.