MENU CLOSE

Kalvfestivalen 10 år (2004-2013)

En film om Kalvfestivalens första 10 år.

Intervjuer blandas med film- och bildcollage från festivalerna 2004-2013.

Redigering, intervjuer och urval: Mats O Hansson
Foto & video: Max Käck, Eleonor Holst, Mats O Hansson m.fl.

Intervjuer med:
Bob Kelly (idégivare)
Henrik Martén (konstnärlig ledare 2004-2006)
Max Käck (konstnärlig ledare från 2006)
Maria Gull (Kalvbo och ledamot av festivalstyrelsen)
Klaes Andersson (flitig festivalbesökare)
Martin Lindman (Kalvbo och festivalstyrelsens ordförande)
Rolf Enström (tonsättare)
Stefan Östersjö (musiker)