MENU CLOSE

Kalv på resa

Kalv på resa – ett samarbete mellan Kalvfestivalen och kommunerna i Boråsregionen

Kalvfestivalen har sedan mer än tio år skapat ett centrum för ny musik i Kalv, Svenljunga. Nu utvidgas verksamheten till att involvera flera av kommunerna i Sjuhärad. Med stöd från Boråsregionen och Statens Musikverk startar Kalvfestivalen i samarbete med kulturcheferna i fem kommuner ett nätverk för att sprida musik från Kalvfestivalen. I projektet ingår ett pedagogiskt arbete i skolor och kulturskolor. Fyra musiker kommer att arbeta med musikintresserade och experimentlystna ungdomar för att skapa nya klanger och spännande musik. Samma dag ges en offentlig konsert där musiken presenteras tillsammans med annan ny konstmusik. De medverkande musikerna är violinduon Duo Gelland, Elsbeth Bergh viola och ljudkonstnären Johannes Bergmark. De har alla lång erfarenhet av att arbeta med experimentell musik tillsammans med barn och ungdomar.

Projektet äger rum den 13-17 april, och den 17 avslutas turnén med framträdande på Borås Konstmuseum. Under Kalvfestivalen den 14-16 augusti kommer musik från projektet att framföras i Kalv och på Rydals museum.

Kalvfestivalen ser projektet som en naturlig utveckling av verksamheten och vi hoppas att detta kan utvecklas till ett varaktigt nätverk för ny musik i Sjuhärad.

Mera information:

[column width=”33%”]max@kalvfestival.se[/column][column width=”33%”]www.duogelland.com[/column][column width=”33%”]www.bergmark.org[/column][end_columns]


Program

[column width=”7%” margin_right=”2%”]Månad[/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]Datum[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Ort[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Skola[/column][column width=”20%”] [/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”]April[/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]13 fm[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Mårdaklev[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Mårdaklevs skola[/column][column width=”20%”] [/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”] [/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]13 em[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Östra Frölunda[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Östra Frölunda skola[/column][column width=”20%”] [/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”] [/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]14[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Ulricehamn[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Vistaholms föräldrakooperativ och Kulturskolan[/column][column width=”20%”]Kvällskonsert[/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”] [/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]15[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Tranemo[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Tranemo kulturskola[/column][column width=”20%”]Kvällskonsert[/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”] [/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]16[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Mark[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Fritslaskolan[/column][column width=”20%”] [/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”] [/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]17[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Borås[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Kulturskolan/Konstmuseet[/column][column width=”20%”]Lunchkonsert museet[/column][end_columns]
[column width=”7%” margin_right=”2%”]Augusti[/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]14 em[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Kalv[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Workshop med elever från Mårdaklev, Östra Frölunda m fl[/column][column width=”20%”] [/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”] [/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]14[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Kalv[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Konsert med elever[/column][column width=”20%”][/column][end_columns][column width=”7%” margin_right=”2%”] [/column][column width=”7%” margin_right=”2%”]15 em[/column][column width=”15%” margin_right=”2%”]Rydal[/column][column width=”27%” margin_right=”2%”]Konsert[/column][column width=”20%”][/column][end_columns]

dgstor607