MENU CLOSE

Invited to the Academy 2019 | Antagna till kompositionsakademin

The large amount of applications, and the high level many of them have shown, has been an amazing discovery for the jury. The decision to choose only 8 participants has been an extremely difficult task. After reviewing the 138 applications the following composers have been invited to participate in the 2nd International Composition Academy in Kalv 2019:

Andrew Maxbauer (USA), Darya Zvezdina (Russia), Fojan Gharibnejad (Iran/Germany), Hunjoo Jung (Korea/Germany), Lydia Winsor Brindamour (USA), Shaun Davies (Great Britain), Tianyu Zou (China) and William Sundman Sääf (Sweden).

We look forward to the summer!


Det stora antalet ansökningar, och den höga nivån som många av dem har uppvisat, har varit en överväldigande upptäckt för juryn. Att välja ut enbart 8 deltagare har varit en extremt utmanande uppgift. Efter att ha gått igenom de 138 ansökningarna så har följande tonsättare antagits till den andra internationella kompositionsakademin i Kalv 2019:

Andrew Maxbauer (USA), Darya Zvezdina (Ryssland), Fojan Gharibnejad (Iran/Tyskland), Hunjoo Jung (Korea/Tyskland), Lydia Winsor Brindamour (USA), Shaun Davies (Storbritannien), Tianyu Zou (Kina) och William Sundman Sääf (Sverige).

Vi ser fram emot sommaren!