MENU CLOSE

Fler artister klara

Den italienske tonsättaren Luciano Berio är en av de som bidragit mest till att utvidga de traditionella instrumentens uttrycks-möjligheter. I sin serie kompositioner med titeln Sequenza för olika soloinstrument som skrevs mellan 1958 och 2002 utforskas nya möjligheter och klanger. Årets Kalvfestival tar sin början i dessa verk. Vi får höra verk ur serien för sopran, trombon, violin, klarinett, och gitarr. Verken får dessutom nyskrivna musikaliska kommentarer av Catarina Backman och ges även en scenisk inramning.

En annan central gestalt för den nya musiken är John Cage. Hans verk och tankar har presenterats flera gånger i Kalv, men nu är det dags för publiken att delta. Under titeln Ny musik åt alla låter duon Monica Danielsson (röst) och Per Sjögren (slagverk) alla intresserade delta på ett lustfyllt och opretentiöst sätt. Det börjar med en workshop med presentation av hans ingångar till musicerandet och praktiska övningar i hur det kan låta. Sedan blir det konsert där deltagarna och musikerna spelar tillsammans.

Kalvfestivalen fortsätter sitt utforskande av hur den nya musiken kan engagera människor och samverka med samhället och naturen. Flera utomhusarrangemang under hela dygnet, aktivt deltagande av publiken och musikaliska naturupplevelser – detta är den elfte Kalvfestivalen!

Välkommen till en miljö för människor och musik!

Hälsningar

/föreningen Kalvfestivalen