MENU CLOSE
Pilgrimsvandring

Antagna till kompositionsakademin | Invited to the Academy

Efter att ha gått igenom 137 ansökningar så har följande tonsättare antagits till den första internationella kompositionsakademin i Kalv:
Santa Bušs (Lettland), Stephen de Filippo (Australien), Giulia Monducci (Italien), Anqi Liu (Kina), Martin Loridan (Frankrike), Hakan Ulus (Tyskland), Peter Wilson (UK), Zacharias Wolfe (Sverige).
Vi ser fram emot sommaren!

After reviewing 137 applications the following composers have been invited to participate in the 1st international composition academy in Kalv:
Santa Bušs (Latvia), Stephen de Filippo (Australia), Giulia Monducci (Italy), Anqi Liu (China), Martin Loridan (France), Hakan Ulus (Germany), Peter Wilson (UK), Zacharias Wolfe (Sweden).
We look forward to summer!