MENU CLOSE

Kalvfestivalen 2016 – Musikaliska förbindelser

Kalvfestivalen har sedan starten 2004 stått för ett viktigt begrepp i vår tid: Integration. Samverkan mellan konstarter, mellan kultur och lokalsamhälle och mellan ny musik och natur har varit vårt framgångsrecept.

De senaste åren har integration blivit ett allt mer angeläget begrepp när människor tvingats fly till för dem främmande länder och kulturer. Diskussionen om hur de nyanlända blivande svenskarna skall få en plats i samhället har kommit att präglat samtalet allt mer.

Musiken är för många den hemliga förbindelsen mellan människor oavsett ursprung. Kulturella uttryck är centrala när människor skall interagera och finna en plats i samhället. Kalvfestivalen vill bidra med musikaliska möten och fokusera på den medmänskliga aspekten av kulturen.

Årets Kalvfestival äger rum den 12-14 augusti och vårt tema är i år musikaliska förbindelser. En ny tid kräver nya uttryckssätt. I vår tid sätts vår förmåga att möta det okända med tolerans på prov. Kalvfestivalen bjuder på tidigare ohörda musikaliska upplevelser som stimulerar till öppenhet för det oväntade.

Föreningen Kalvfestivalen