MENU CLOSE

18:e Kalvfestivalen
11-14 augusti 2022

Internationell mötesplats för utveckling av nutida konstmusik

Kalvfestivalen är en festival för nutida konstmusik och en plats där vi arbetar med musikens utveckling och integrering i samhället. Kalvfestivalen startade år 2004 i Kalv och äger rum andra helgen i augusti varje år. Orten Kalv är en liten by i ett naturskönt område i södra delen av Västra Götaland. Den drivande kraften är övertygelsen att den nya musiken har något att tillföra samhället och att den kan utvecklas i nära interaktion med utommusikaliska verksamheter. 

Stöd Kalvfestivalen!

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 100 kr per år och betalas till bankgiro 5524-3216.
Glöm inte uppge namn och adress!