Kalv på resa – ett samarbete mellan Kalvfestivalen och kommunerna i Boråsregionen

Kalvfestivalen har sedan mer än tio år skapat ett centrum för ny musik i Kalv, Svenljunga. Nu utvidgas verksamheten till att involvera flera av kommunerna i Sjuhärad. Med stöd från Boråsregionen och Statens Musikverk startar Kalvfestivalen i samarbete med kulturcheferna i fem kommuner ett nätverk för att sprida musik från Kalvfestivalen. I projektet ingår ett pedagogiskt arbete i skolor och kulturskolor. Fyra musiker kommer att arbeta med musikintresserade och experimentlystna ungdomar för att skapa nya klanger och spännande musik. Samma dag ges en offentlig konsert där musiken presenteras tillsammans med annan ny konstmusik. De medverkande musikerna är violinduon Duo Gelland, Elsbeth Bergh viola och ljudkonstnären Johannes Bergmark. De har alla lång erfarenhet av att arbeta med experimentell musik tillsammans med barn och ungdomar.

Projektet äger rum den 13-17 april, och den 17 avslutas turnén med framträdande på Borås Konstmuseum. Under Kalvfestivalen den 14-16 augusti kommer musik från projektet att framföras i Kalv och på Rydals museum.

Kalvfestivalen ser projektet som en naturlig utveckling av verksamheten och vi hoppas att detta kan utvecklas till ett varaktigt nätverk för ny musik i Sjuhärad.

Mera information:


Program

Månad
Datum
Ort
Skola
 
April
13 fm
Mårdaklev
Mårdaklevs skola
 
 
13 em
Östra Frölunda
Östra Frölunda skola
 
 
14
Ulricehamn
Vistaholms föräldrakooperativ och Kulturskolan
Kvällskonsert
 
15
Tranemo
Tranemo kulturskola
Kvällskonsert
 
16
Mark
Fritslaskolan
 
 
17
Borås
Kulturskolan/Konstmuseet
Lunchkonsert museet
Augusti
14 em
Kalv
Workshop med elever från Mårdaklev, Östra Frölunda m fl
 
 
14
Kalv
Konsert med elever
 
15 em
Rydal
Konsert

dgstor607