MENU CLOSE

Den elfte Kalvfestivalen den 8-10 augusti 2014 var en av de bäst besökta i festivalens historia. Programmet innehöll konserter, utomhusevenemang, en konstutställning, en öppen workshop och en ljudkonstutställning i bokskogen. Flera av arrangemangen var mycket väderkänsliga, men makterna stod oss bi.

Det som dominerade årets festival var samarbetet med Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover. En ensemble på tolv tromboner under ledning av prof. Jonas Bylund gästade Kalv och stod för en viktig del av programmet. Det som främst tilldrog sig intresse var framförandet av R. Murray Schafers Music for a Wilderness Lake. Verket består av två delar som skall framföras vid en sjö i skymningen och en i gryningen. Utöver detta stod trombonensemblen för invigningsevenemanget och ytterligare två verk. Ivo Nilssons Eldflugor och Dagsländor är skrivet som en hyllning till R.M. Schafer och består av två delar som framförs vid midnatt och vid middagstid. Dessutom gjorde trombonensemblen en uppskattad extraspelning med klassiker och svenska folkvisor under en av bygdegårdskvällarna.

Som en del av samarbetet med Change-festivalen i Varberg och Kungsbacka framfördes samma invigningsevenemang vid invigningen av Change i Varberg, utanför Varbergs fästning.

Årets första konsert utgjordes av en ensemble som under namnet Sequenza Show framförde fyra av Luciano Berios klassiska stycken för soloinstrument med titeln Sequenza.

På lördagen hade Duo Ego workshop i skolan där alla kunde delta. Resultatet av arbetet infogades i deras konsert som hade John Cages verk som huvudtema. I skolan var också konstutställningen med tre konstnärer i tre skolsalar. En av konstnärerna, Helene Høie, deltog som en del av ett samarbete med Læsø Kunsthal. I konstutställningen framförde Rhythm Art Duo en ambulerande konsert mellan salarna. Efter denna hölls ett föredrag om musik som gav möjlighet till samtal och diskussion om musik i allmänhet och den nya musikens innehåll i synnerhet.

Kvällskonserterna på lördagen drog nytta av att orgeln i Kalvs kyrka genomgått en helrenovering. I en konsert med Gageego! och Ulrike Heider blandades kammarmusik för blåsare med orgelverk. I en senare konsert framfördes musik för enbart orgel.

Lördagskvällen slutade med framförandet av Music for a Wilderness Lake, del 1, Dusk. Framförandet skedde i solnedgången med tre grupper om fyra tromboner placerade på Kalvsjöns stränder och på en flotte mitt emellan. En stor publik stod utspridd runt stränderna och händelsen tilldrog sig stor uppmärksamhet från turister och bybor.

Något färre slöt upp i gryningen dagen efter för att höra del två av verket, Dawn. Förståeligt, eftersom det ägde rum 06.00. Morgondimmorna lystes upp av den uppgående solen när trombonernas klanger rullade ut över det spegelblanka vattnet. Framförandet av Music for a Wilderness Lake i Kalv var det första som skett i Sverige på det sätt som tonsättaren avsett, dvs kring en sjö i naturen, och de som deltog fick alltså vara med om något helt unikt.

På söndag förmiddag kunde festivalbesökarna vandra i bokskogen för att se och höra ljudkonstinstallationer av nuvarande och före detta elever vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Festivalen avslutades med andra delen av Ivo Nilssons verk för de tolv trombonerna.

Det mediala genomslaget var gott med redaktionell text i flera dagstidningar, intervju i Radio Sjuhärad, ett omnämnande i SR P1:s Godmorgon Världen och ett reportage i Kulturradions serie om kultur i glesbygd.

MK