MENU CLOSE

Temat för den nionde Kalvfestivalen var Stad och land. Temat föranleddes bl a av att nya samarbeten med GAS (Göteborg Art Sounds) och Kultur i Väst har gett Kalvfestivalen nya kanaler ut i Göteborg och det regionala musiklivet. Ett utbyte med GAS-festivalen skedde genom att ett av de verk som vi tidigare beställt framfördes i Göteborg. Ett annat verk som tillkommit i Kalv framfördes i Vänersborg.

Invigningskonserten var ett fantastiskt exempel på hur storstaden och landsbygden kan förenas med ny teknik. Fabio Cifariello Ciardis verk Nasdaq Match bygger på att kurserna från Nasdaq-börsen överförs och omvandlas i realtid till noter på skärmar som musikerna spelar från. Samtidigt projiceras kurserna på en stor skärm och publiken kan följa börsens svängningar både musikaliskt och visuellt. Trots en avancerad teknisk uppställning fungerade framförandet utan problem.

Ett annat fokus för årets festival var John Cages hundraårsdag. I Backa Loge hälls ett samtal med musiker om Cages betydelse. Flera exempel på Cages musik gavs, duo AxelssonNilsson spelade Ryoanji och Anna Lindal framförde samma kväll Chorals.

Årets invigning med en graciös balett med grävskopor, körda av erfarna maskinister med en sällsynt känsla för maskinens rörelser var ett fint exempel på vårt utomordentligt goda samarbete med det lokala näringslivet – i det här fallet Kalvsjöholmsbolaget. Invigningen drog också många åskådare, ca 200 st.

I övrigt kan nämnas vårt goda samarbete med Borås konstmuseum och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Den senare bedrev under veckan en workshop om nya sätt att interagera med varandra för musiker. Workshopen var del av ett forskningsprojekt som drivs av Palle Dahlstedt och en offentlig klingande presentation av resultaten gavs under festivalen.

Pilgrimsvandringen som genomfördes för fjärde året i rad engagerade sju musiker. Eftersom årets festival innehåll ganska mycket improvisationsmusik tolkades pilgrimsorden denna gång genom fria improvisationer av musikerna.

Programmet för 2012 hittar du här!